1 of 5 Virat Kohli,Virat Kohli at Mumbai Airport,Virat Kohli at Airport,Virat Kohli pics,Virat Kohli images,Virat Kohli wallpapers,Virat Kohli poster,Anushka Sharma
Virat Kohli snapped at Mumbai Airport. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Virat Kohli,Virat Kohli at Mumbai Airport,Virat Kohli at Airport,Virat Kohli pics,Virat Kohli images,Virat Kohli wallpapers,Virat Kohli poster,Anushka Sharma
Virat Kohli snapped at Mumbai Airport. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 5 Virat Kohli,Virat Kohli at Mumbai Airport,Virat Kohli at Airport,Virat Kohli pics,Virat Kohli images,Virat Kohli wallpapers,Virat Kohli poster,Anushka Sharma
Virat Kohli snapped at Mumbai Airport. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Virat Kohli,Virat Kohli at Mumbai Airport,Virat Kohli at Airport,Virat Kohli pics,Virat Kohli images,Virat Kohli wallpapers,Virat Kohli poster,Anushka Sharma
Virat Kohli snapped at Mumbai Airport. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Virat Kohli,Virat Kohli at Mumbai Airport,Virat Kohli at Airport,Virat Kohli pics,Virat Kohli images,Virat Kohli wallpapers,Virat Kohli poster,Anushka Sharma
Virat Kohli snapped at Mumbai Airport. Credit: Varinder Chawla