November 6, 2017 10:44 IST

Virat Kohli celebrates 29th birthday with Indian cricket team

1 of 5 Virat Kohli,Virat Kohli birthday,Virat Kohli birthday celebration,Virat Kohli 29th birthday celebration,Virat Kohli birthday celebration pics,Virat Kohli birthday celebration images,Virat Kohli birthday celebration stills,Virat Kohli birthday celebration
Indian skipper Virat Kohli celebrates 29th birthday with team members. Credit: Facebook/virat.kohli
2 of 5 Virat Kohli,Virat Kohli birthday,Virat Kohli birthday celebration,Virat Kohli 29th birthday celebration,Virat Kohli birthday celebration pics,Virat Kohli birthday celebration images,Virat Kohli birthday celebration stills,Virat Kohli birthday celebration
Indian cricket team captain, celebrated his 29th birthday with his teammates. Credit: Facebook/virat.kohli
3 of 5 Virat Kohli,Virat Kohli birthday,Virat Kohli birthday celebration,Virat Kohli 29th birthday celebration,Virat Kohli birthday celebration pics,Virat Kohli birthday celebration images,Virat Kohli birthday celebration stills,Virat Kohli birthday celebration
Virat Kohli celebrates his 29th birthday on Sunday. Credit: Facebook/virat.kohli
4 of 5 Virat Kohli,Virat Kohli birthday,Virat Kohli birthday celebration,Virat Kohli 29th birthday celebration,Virat Kohli birthday celebration pics,Virat Kohli birthday celebration images,Virat Kohli birthday celebration stills,Virat Kohli birthday celebration
Team India celebrates Virat Kohli's birthday. Credit: Facebook/virat.kohli
5 of 5 Virat Kohli,Virat Kohli birthday,Virat Kohli birthday celebration,Virat Kohli 29th birthday celebration,Virat Kohli birthday celebration pics,Virat Kohli birthday celebration images,Virat Kohli birthday celebration stills,Virat Kohli birthday celebration
India captain Virat Kohli celebrated his 29th birthday with team-mates in Rajkot. Credit: Facebook/virat.kohli