May 9, 2016 16:35 IST

Vijay, Vishal, Vivek, Karthi at Pandiarajan's son Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception

1 of 6 Pandiarajan,Pandiarajan's son Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception,Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception,Prithvi Rajan Wedding Reception,Akshaya Premnath Wedding Reception,Vijay,Vishal,Vivek,Karthi,AR Murugadoss,KS Ravi
Tamil Actor and Director R. Pandiarajan's son Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception held in Chennai.
2 of 6 Pandiarajan,Pandiarajan's son Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception,Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception,Prithvi Rajan Wedding Reception,Akshaya Premnath Wedding Reception,Vijay,Vishal,Vivek,Karthi,AR Murugadoss,KS Ravi
Tamil Actor and Director R. Pandiarajan's son Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception held in Chennai.
3 of 6 Pandiarajan,Pandiarajan's son Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception,Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception,Prithvi Rajan Wedding Reception,Akshaya Premnath Wedding Reception,Vijay,Vishal,Vivek,Karthi,AR Murugadoss,KS Ravi
Tamil Actor and Director R. Pandiarajan's son Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception held in Chennai.
4 of 6 Pandiarajan,Pandiarajan's son Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception,Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception,Prithvi Rajan Wedding Reception,Akshaya Premnath Wedding Reception,Vijay,Vishal,Vivek,Karthi,AR Murugadoss,KS Ravi
Tamil Actor and Director R. Pandiarajan's son Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception held in Chennai.
5 of 6 Pandiarajan,Pandiarajan's son Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception,Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception,Prithvi Rajan Wedding Reception,Akshaya Premnath Wedding Reception,Vijay,Vishal,Vivek,Karthi,AR Murugadoss,KS Ravi
Tamil Actor and Director R. Pandiarajan's son Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception held in Chennai.
6 of 6 Pandiarajan,Pandiarajan's son Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception,Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception,Prithvi Rajan Wedding Reception,Akshaya Premnath Wedding Reception,Vijay,Vishal,Vivek,Karthi,AR Murugadoss,KS Ravi
Tamil Actor and Director R. Pandiarajan's son Prithvi Rajan and Akshaya Premnath Wedding Reception held in Chennai.