July 10, 2015 08:55 IST

Sushmita Sen at Sab Ke Anokhe Awards

1 of 5 Sushmita Sen,Sushmita Sen at Sab Ke Anokhe Awards,actress Sushmita Sen,Sab Ke Anokhe Awards,Sab Ke Anokhe Awards 2015,Sushmita Sen pics,Sushmita Sen images,Sushmita Sen photos,Sushmita Sen stills,Sushmita Sen pictures
Sushmita Sen at Sab Ke Anokhe Awards Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Sushmita Sen,Sushmita Sen at Sab Ke Anokhe Awards,actress Sushmita Sen,Sab Ke Anokhe Awards,Sab Ke Anokhe Awards 2015,Sushmita Sen pics,Sushmita Sen images,Sushmita Sen photos,Sushmita Sen stills,Sushmita Sen pictures
Actress Sushmita Sen at Sab Ke Anokhe Awards Credit: Varinder Chawla
3 of 5 Sushmita Sen,Sushmita Sen at Sab Ke Anokhe Awards,actress Sushmita Sen,Sab Ke Anokhe Awards,Sab Ke Anokhe Awards 2015,Sushmita Sen pics,Sushmita Sen images,Sushmita Sen photos,Sushmita Sen stills,Sushmita Sen pictures
Bollywood Actress Sushmita Sen at Sab Ke Anokhe Awards Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Sushmita Sen,Sushmita Sen at Sab Ke Anokhe Awards,actress Sushmita Sen,Sab Ke Anokhe Awards,Sab Ke Anokhe Awards 2015,Sushmita Sen pics,Sushmita Sen images,Sushmita Sen photos,Sushmita Sen stills,Sushmita Sen pictures
Sushmita Sen at Sab Ke Anokhe Awards Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Sushmita Sen,Sushmita Sen at Sab Ke Anokhe Awards,actress Sushmita Sen,Sab Ke Anokhe Awards,Sab Ke Anokhe Awards 2015,Sushmita Sen pics,Sushmita Sen images,Sushmita Sen photos,Sushmita Sen stills,Sushmita Sen pictures
Bollywood Actress Sushmita Sen at Sab Ke Anokhe Awards Credit: Varinder Chawla