August 23, 2015 05:01 IST

Suriya and Devi Sri Prasad at Chiranjeevi's 60th Birthday Celebration

1 of 4 Suriya,Suriya at Chiranjeevi's 60th Birthday Celebration,Chiranjeevi's 60th Birthday Celebration,Chiranjeevi,Devi Sri Prasad
South Indian Actor Suriya and Devi Sri Prasad at Chiranjeevi's 60th Birthday Celebration.
2 of 4 Suriya,Suriya at Chiranjeevi's 60th Birthday Celebration,Chiranjeevi's 60th Birthday Celebration,Chiranjeevi,Devi Sri Prasad
South Indian Actor Suriya and Devi Sri Prasad at Chiranjeevi's 60th Birthday Celebration.
3 of 4 Suriya,Suriya at Chiranjeevi's 60th Birthday Celebration,Chiranjeevi's 60th Birthday Celebration,Chiranjeevi,Devi Sri Prasad
South Indian Actor Suriya and Devi Sri Prasad at Chiranjeevi's 60th Birthday Celebration.
4 of 4 Suriya,Suriya at Chiranjeevi's 60th Birthday Celebration,Chiranjeevi's 60th Birthday Celebration,Chiranjeevi,Devi Sri Prasad
South Indian Actor Suriya and Devi Sri Prasad at Chiranjeevi's 60th Birthday Celebration.