1 of 6 Shahrukh Khan,srk,Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan spotted at Bandra Restaurant,Shahrukh Khan spotted at Bandra,Shahrukh Khan latest pics,Shahrukh Khan latest images,Shahrukh Khan latest stills,Shahrukh Khan latest pictures,Shahrukh Khan latest gallery,Morani
Bollywood Actor Shahrukh Khan spotted at Bandra Restaurant. Credit: Varinder chawla
2 of 6 Shahrukh Khan,srk,Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan spotted at Bandra Restaurant,Shahrukh Khan spotted at Bandra,Shahrukh Khan latest pics,Shahrukh Khan latest images,Shahrukh Khan latest stills,Shahrukh Khan latest pictures,Shahrukh Khan latest gallery,Morani
Bollywood Actor Shahrukh Khan spotted at Bandra Restaurant. Credit: Varinder chawla
Advertisement1
3 of 6 Shahrukh Khan,srk,Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan spotted at Bandra Restaurant,Shahrukh Khan spotted at Bandra,Shahrukh Khan latest pics,Shahrukh Khan latest images,Shahrukh Khan latest stills,Shahrukh Khan latest pictures,Shahrukh Khan latest gallery,Morani
Bollywood Actor Shahrukh Khan spotted at Bandra Restaurant. Credit: Varinder chawla
4 of 6 Shahrukh Khan,srk,Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan spotted at Bandra Restaurant,Shahrukh Khan spotted at Bandra,Shahrukh Khan latest pics,Shahrukh Khan latest images,Shahrukh Khan latest stills,Shahrukh Khan latest pictures,Shahrukh Khan latest gallery,Morani
Bollywood Actor Shahrukh Khan spotted at Bandra Restaurant. Credit: Varinder chawla
5 of 6 Shahrukh Khan,srk,Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan spotted at Bandra Restaurant,Shahrukh Khan spotted at Bandra,Shahrukh Khan latest pics,Shahrukh Khan latest images,Shahrukh Khan latest stills,Shahrukh Khan latest pictures,Shahrukh Khan latest gallery,Morani
Bollywood Actor Shahrukh Khan spotted at Bandra Restaurant. Credit: Varinder chawla
6 of 6 Shahrukh Khan,srk,Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan spotted at Bandra Restaurant,Shahrukh Khan spotted at Bandra,Shahrukh Khan latest pics,Shahrukh Khan latest images,Shahrukh Khan latest stills,Shahrukh Khan latest pictures,Shahrukh Khan latest gallery,Morani
Bollywood Actor Shahrukh Khan spotted at Bandra Restaurant. Credit: Varinder chawla