December 14, 2016 17:32 IST

Shahrukh Khan at Marathi movie Hrudayantar Mahurat

1 of 5 Shahrukh Khan,SRK,Marathi movie Hrudayantar Mahurat,Hrudayantar Mahurat,Marathi movie Hrudayantar launch,Marathi movie Hrudayantar launch pics,Marathi movie Hrudayantar launch images,Marathi movie Hrudayantar launch photos,Marathi movie Hrudayantar launch
Bollywood actor Shah Rukh Khan gives the Mahurat clap for Vikram Phadnis' debut Marathi film Hrudayantar. Credit: Varinder chawla
2 of 5 Shahrukh Khan,SRK,Marathi movie Hrudayantar Mahurat,Hrudayantar Mahurat,Marathi movie Hrudayantar launch,Marathi movie Hrudayantar launch pics,Marathi movie Hrudayantar launch images,Marathi movie Hrudayantar launch photos,Marathi movie Hrudayantar launch
Bollywood actor Shah Rukh Khan gives the Mahurat clap for Vikram Phadnis' debut Marathi film Hrudayantar. Credit: Varinder chawla
3 of 5 Shahrukh Khan,SRK,Marathi movie Hrudayantar Mahurat,Hrudayantar Mahurat,Marathi movie Hrudayantar launch,Marathi movie Hrudayantar launch pics,Marathi movie Hrudayantar launch images,Marathi movie Hrudayantar launch photos,Marathi movie Hrudayantar launch
Bollywood actor Shah Rukh Khan gives the Mahurat clap for Vikram Phadnis' debut Marathi film Hrudayantar. Credit: Varinder chawla
4 of 5 Shahrukh Khan,SRK,Marathi movie Hrudayantar Mahurat,Hrudayantar Mahurat,Marathi movie Hrudayantar launch,Marathi movie Hrudayantar launch pics,Marathi movie Hrudayantar launch images,Marathi movie Hrudayantar launch photos,Marathi movie Hrudayantar launch
Bollywood actor Shah Rukh Khan gives the Mahurat clap for Vikram Phadnis' debut Marathi film Hrudayantar. Credit: Varinder chawla
5 of 5 Shahrukh Khan,SRK,Marathi movie Hrudayantar Mahurat,Hrudayantar Mahurat,Marathi movie Hrudayantar launch,Marathi movie Hrudayantar launch pics,Marathi movie Hrudayantar launch images,Marathi movie Hrudayantar launch photos,Marathi movie Hrudayantar launch
Bollywood actor Shah Rukh Khan gives the Mahurat clap for Vikram Phadnis' debut Marathi film Hrudayantar. Credit: Varinder chawla