1 of 5 Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan,SRK,Dilwale,Gauri Khan,Gauri Khan birthday,Gauri Khan birthday celebration,Shah Rukh Khan at Gauri Khan birthday,Shah Rukh Khan at Gauri Khan birthday celebration
Bollywood actor Shah Rukh Khan returns post shooting for 'Dilwale' to celebrate Gauri Khan's birthday in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan,SRK,Dilwale,Gauri Khan,Gauri Khan birthday,Gauri Khan birthday celebration,Shah Rukh Khan at Gauri Khan birthday,Shah Rukh Khan at Gauri Khan birthday celebration
Bollywood actor Shah Rukh Khan returns post shooting for 'Dilwale' to celebrate Gauri Khan's birthday in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 5 Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan,SRK,Dilwale,Gauri Khan,Gauri Khan birthday,Gauri Khan birthday celebration,Shah Rukh Khan at Gauri Khan birthday,Shah Rukh Khan at Gauri Khan birthday celebration
Bollywood actor Shah Rukh Khan returns post shooting for 'Dilwale' to celebrate Gauri Khan's birthday in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan,SRK,Dilwale,Gauri Khan,Gauri Khan birthday,Gauri Khan birthday celebration,Shah Rukh Khan at Gauri Khan birthday,Shah Rukh Khan at Gauri Khan birthday celebration
Bollywood actor Shah Rukh Khan returns post shooting for 'Dilwale' to celebrate Gauri Khan's birthday in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan,SRK,Dilwale,Gauri Khan,Gauri Khan birthday,Gauri Khan birthday celebration,Shah Rukh Khan at Gauri Khan birthday,Shah Rukh Khan at Gauri Khan birthday celebration
Bollywood actor Shah Rukh Khan returns post shooting for 'Dilwale' to celebrate Gauri Khan's birthday in Mumbai. Credit: Varinder Chawla