February 10, 2017 15:31 IST

Shah Rukh Khan spotted at Mumbai Airport

1 of 5 Shah Rukh Khan,SRK,Shahrukh Khan,Shah Rukh Khan at Airport,Shah Rukh Khan pics,Shah Rukh Khan images,Shah Rukh Khan photos,Shah Rukh Khan stills,Shah Rukh Khan pictures
Bollywood actor Shah Rukh Khan spotted at Mumbai Airport. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Shah Rukh Khan,SRK,Shahrukh Khan,Shah Rukh Khan at Airport,Shah Rukh Khan pics,Shah Rukh Khan images,Shah Rukh Khan photos,Shah Rukh Khan stills,Shah Rukh Khan pictures
Bollywood actor Shah Rukh Khan spotted at Mumbai Airport. Credit: Varinder Chawla
3 of 5 Shah Rukh Khan,SRK,Shahrukh Khan,Shah Rukh Khan at Airport,Shah Rukh Khan pics,Shah Rukh Khan images,Shah Rukh Khan photos,Shah Rukh Khan stills,Shah Rukh Khan pictures
Bollywood actor Shah Rukh Khan spotted at Mumbai Airport. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Shah Rukh Khan,SRK,Shahrukh Khan,Shah Rukh Khan at Airport,Shah Rukh Khan pics,Shah Rukh Khan images,Shah Rukh Khan photos,Shah Rukh Khan stills,Shah Rukh Khan pictures
Bollywood actor Shah Rukh Khan spotted at Mumbai Airport. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Shah Rukh Khan,SRK,Shahrukh Khan,Shah Rukh Khan at Airport,Shah Rukh Khan pics,Shah Rukh Khan images,Shah Rukh Khan photos,Shah Rukh Khan stills,Shah Rukh Khan pictures
Bollywood actor Shah Rukh Khan spotted at Mumbai Airport. Credit: Varinder Chawla