June 23, 2017 10:48 IST

Shah Rukh Khan at Salman's Tubelight special screening

1 of 5 Shahrukh Khan,Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan and Salman Khan,Salman Khan and Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan at Tubelight special screening,Tubelight special screening,Celebs at Tubelight special screening,Tubelight special screening pics,Tubelight special s
Actor Shah Rukh Khan at Salman's Tubelight special screening in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Shahrukh Khan,Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan and Salman Khan,Salman Khan and Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan at Tubelight special screening,Tubelight special screening,Celebs at Tubelight special screening,Tubelight special screening pics,Tubelight special s
Bollywood actor Shah Rukh Khan at Salman's Tubelight special screening in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
3 of 5 Shahrukh Khan,Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan and Salman Khan,Salman Khan and Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan at Tubelight special screening,Tubelight special screening,Celebs at Tubelight special screening,Tubelight special screening pics,Tubelight special s
Actor Shah Rukh Khan at Salman Khan's Tubelight special screening in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Shahrukh Khan,Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan and Salman Khan,Salman Khan and Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan at Tubelight special screening,Tubelight special screening,Celebs at Tubelight special screening,Tubelight special screening pics,Tubelight special s
Bollywood Actor Shah Rukh Khan at Salman Khan's Tubelight special screening in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Shahrukh Khan,Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan and Salman Khan,Salman Khan and Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan at Tubelight special screening,Tubelight special screening,Celebs at Tubelight special screening,Tubelight special screening pics,Tubelight special s
King Khan Shah Rukh Khan at Salman Khan's Tubelight special screening in Mumbai. Credit: Varinder Chawla