1 of 6 Shah Rukh Khan & Salman Khan,Shah Rukh Khan,Salman Khan,Bigg Boss 9,Bigg Boss Nau,Bigg Boss
Bollywood actor Shah Rukh Khan and Salman Khan on Bigg Boss Nau. Credit: Varinder Chawla
2 of 6 Shah Rukh Khan & Salman Khan,Shah Rukh Khan,Salman Khan,Bigg Boss 9,Bigg Boss Nau,Bigg Boss
Bollywood actor Shah Rukh Khan and Salman Khan on Bigg Boss Nau. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 6 Shah Rukh Khan & Salman Khan,Shah Rukh Khan,Salman Khan,Bigg Boss 9,Bigg Boss Nau,Bigg Boss
Bollywood actor Shah Rukh Khan and Salman Khan on Bigg Boss Nau. Credit: Varinder Chawla
4 of 6 Shah Rukh Khan & Salman Khan,Shah Rukh Khan,Salman Khan,Bigg Boss 9,Bigg Boss Nau,Bigg Boss
Bollywood actor Shah Rukh Khan and Salman Khan on Bigg Boss Nau. Credit: Varinder Chawla
5 of 6 Shah Rukh Khan & Salman Khan,Shah Rukh Khan,Salman Khan,Bigg Boss 9,Bigg Boss Nau,Bigg Boss
Bollywood actor Shah Rukh Khan and Salman Khan on Bigg Boss Nau. Credit: Varinder Chawla
6 of 6 Shah Rukh Khan & Salman Khan,Shah Rukh Khan,Salman Khan,Bigg Boss 9,Bigg Boss Nau,Bigg Boss
Bollywood actor Shah Rukh Khan and Salman Khan on Bigg Boss Nau. Credit: Varinder Chawla