1 of 5 Shah Rukh Khan,Mahira Khan,Shah Rukh Khan and Mahira Khan,Shah Rukh Khan on Raees,Shah Rukh Khan on Raees sets,Raees,bollywood movie Raees,shah rukh khan raees,srk raees,raees shooting,shah rukh raees,Raees Release Date
Bollywood actor Shah Rukh Khan and actress Mahira Khan on Raees sets in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Shah Rukh Khan,Mahira Khan,Shah Rukh Khan and Mahira Khan,Shah Rukh Khan on Raees,Shah Rukh Khan on Raees sets,Raees,bollywood movie Raees,shah rukh khan raees,srk raees,raees shooting,shah rukh raees,Raees Release Date
Bollywood actor Shah Rukh Khan and actress Mahira Khan on Raees sets in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 5 Shah Rukh Khan,Mahira Khan,Shah Rukh Khan and Mahira Khan,Shah Rukh Khan on Raees,Shah Rukh Khan on Raees sets,Raees,bollywood movie Raees,shah rukh khan raees,srk raees,raees shooting,shah rukh raees,Raees Release Date
Bollywood actor Shah Rukh Khan and actress Mahira Khan on Raees sets in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Shah Rukh Khan,Mahira Khan,Shah Rukh Khan and Mahira Khan,Shah Rukh Khan on Raees,Shah Rukh Khan on Raees sets,Raees,bollywood movie Raees,shah rukh khan raees,srk raees,raees shooting,shah rukh raees,Raees Release Date
Bollywood actor Shah Rukh Khan and actress Mahira Khan on Raees sets in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Shah Rukh Khan,Mahira Khan,Shah Rukh Khan and Mahira Khan,Shah Rukh Khan on Raees,Shah Rukh Khan on Raees sets,Raees,bollywood movie Raees,shah rukh khan raees,srk raees,raees shooting,shah rukh raees,Raees Release Date
Bollywood actor Shah Rukh Khan and actress Mahira Khan on Raees sets in Mumbai. Credit: Varinder Chawla