1 of 4 Shah Rukh Khan hugs Aishwarya Rai Bachchan,Shah Rukh Khan hugs Aishwarya Rai,Shah Rukh Khan,Aishwarya Rai Bachchan,Aishwarya Rai,Vogue Women of the Year Awards 2017,Vogue Women of the Year Awards,Celebs at Vogue Women of the Year Awards 2017
Actor Shah Rukh Khan hugs Aishwarya Rai Bachchan at Vogue Women of the Year Awards 2017. Credit: Varinder Chawla
2 of 4 Shah Rukh Khan hugs Aishwarya Rai Bachchan,Shah Rukh Khan hugs Aishwarya Rai,Shah Rukh Khan,Aishwarya Rai Bachchan,Aishwarya Rai,Vogue Women of the Year Awards 2017,Vogue Women of the Year Awards,Celebs at Vogue Women of the Year Awards 2017
Shah Rukh Khan and Aishwarya Rai Bachchan at Vogue Women of the Year Awards 2017. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 4 Shah Rukh Khan hugs Aishwarya Rai Bachchan,Shah Rukh Khan hugs Aishwarya Rai,Shah Rukh Khan,Aishwarya Rai Bachchan,Aishwarya Rai,Vogue Women of the Year Awards 2017,Vogue Women of the Year Awards,Celebs at Vogue Women of the Year Awards 2017
Shah Rukh Khan and Aishwarya Rai Bachchan spotted at Vogue Women of the Year Awards 2017. Credit: Varinder Chawla
4 of 4 Shah Rukh Khan hugs Aishwarya Rai Bachchan,Shah Rukh Khan hugs Aishwarya Rai,Shah Rukh Khan,Aishwarya Rai Bachchan,Aishwarya Rai,Vogue Women of the Year Awards 2017,Vogue Women of the Year Awards,Celebs at Vogue Women of the Year Awards 2017
Shah Rukh Khan and Aishwarya Rai Bachchan snapped at Vogue Women of the Year Awards 2017. Credit: Varinder Chawla