December 7, 2016 15:56 IST

Shah Rukh Khan, Alia Bhatt, Akshay Kumar grace Manish Malhotra's 50th birthday bash

1 of 5 Shah Rukh Khan,Alia Bhatt,Akshay Kumar,Manish Malhotra's 50th birthday bash,Manish Malhotra 50th birthday,Manish Malhotra 50th birthday celebrations,celebs at Manish Malhotra 50th birthday celebrations,Manish Malhotra 50th birthday celebrations pics
Photos of Bollywood actor Shah Rukh Khan at Manish Malhotra's 50th birthday bash. Credit: Varinder chawla
2 of 5 Shah Rukh Khan,Alia Bhatt,Akshay Kumar,Manish Malhotra's 50th birthday bash,Manish Malhotra 50th birthday,Manish Malhotra 50th birthday celebrations,celebs at Manish Malhotra 50th birthday celebrations,Manish Malhotra 50th birthday celebrations pics
Photos of Bollywood actor Akshay Kumar at Manish Malhotra's 50th birthday bash. Credit: Varinder chawla
3 of 5 Shah Rukh Khan,Alia Bhatt,Akshay Kumar,Manish Malhotra's 50th birthday bash,Manish Malhotra 50th birthday,Manish Malhotra 50th birthday celebrations,celebs at Manish Malhotra 50th birthday celebrations,Manish Malhotra 50th birthday celebrations pics
Photos of Bollywood actress Alia Bhatt at Manish Malhotra's 50th birthday bash. Credit: Varinder chawla
4 of 5 Shah Rukh Khan,Alia Bhatt,Akshay Kumar,Manish Malhotra's 50th birthday bash,Manish Malhotra 50th birthday,Manish Malhotra 50th birthday celebrations,celebs at Manish Malhotra 50th birthday celebrations,Manish Malhotra 50th birthday celebrations pics
Photos of Bollywood actor Shah Rukh Khan at Manish Malhotra's 50th birthday bash. Credit: Varinder chawla
5 of 5 Shah Rukh Khan,Alia Bhatt,Akshay Kumar,Manish Malhotra's 50th birthday bash,Manish Malhotra 50th birthday,Manish Malhotra 50th birthday celebrations,celebs at Manish Malhotra 50th birthday celebrations,Manish Malhotra 50th birthday celebrations pics
Photos of Bollywood actor Celebs Shah Rukh Khan at Manish Malhotra's 50th birthday bash. Credit: Varinder chawla