December 26, 2017 14:24 IST

Shah Rukh Khan, Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Sonakshi Sinha at Karan Johar's Christmas Party

1 of 8 Shah Rukh Khan,Abhishek Bachchan,Aishwarya Rai,Ranbir Kapoor,Alia Bhatt,Sonakshi Sinha,Karan Johar Christmas Party,Karan Johar Christmas Party pics,Karan Johar Christmas Party images,Karan Johar Christmas Party stills,Karan Johar Christmas Party pictures
Aryan Khan and Shah Rukh Khan at Karan Johar's Christmas party held at his residence in Mumbai on December 24, 2017. Credit: Varinder Chawla
2 of 8 Shah Rukh Khan,Abhishek Bachchan,Aishwarya Rai,Ranbir Kapoor,Alia Bhatt,Sonakshi Sinha,Karan Johar Christmas Party,Karan Johar Christmas Party pics,Karan Johar Christmas Party images,Karan Johar Christmas Party stills,Karan Johar Christmas Party pictures
Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan and Ranbir Kapoor at Karan Johar's Christmas party held at his residence in Mumbai on December 24, 2017. Credit: Varinder Chawla
3 of 8 Shah Rukh Khan,Abhishek Bachchan,Aishwarya Rai,Ranbir Kapoor,Alia Bhatt,Sonakshi Sinha,Karan Johar Christmas Party,Karan Johar Christmas Party pics,Karan Johar Christmas Party images,Karan Johar Christmas Party stills,Karan Johar Christmas Party pictures
Alia Bhatt at Karan Johar's Christmas party held at his residence in Mumbai on December 24, 2017. Credit: Varinder Chawla
4 of 8 Shah Rukh Khan,Abhishek Bachchan,Aishwarya Rai,Ranbir Kapoor,Alia Bhatt,Sonakshi Sinha,Karan Johar Christmas Party,Karan Johar Christmas Party pics,Karan Johar Christmas Party images,Karan Johar Christmas Party stills,Karan Johar Christmas Party pictures
Sonakshi Sinha at Karan Johar's Christmas party held at his residence in Mumbai on December 24, 2017. Credit: Varinder Chawla
5 of 8 Shah Rukh Khan,Abhishek Bachchan,Aishwarya Rai,Ranbir Kapoor,Alia Bhatt,Sonakshi Sinha,Karan Johar Christmas Party,Karan Johar Christmas Party pics,Karan Johar Christmas Party images,Karan Johar Christmas Party stills,Karan Johar Christmas Party pictures
Kiran Rao at Karan Johar's Christmas party held at his residence in Mumbai on December 24, 2017. Credit: Varinder Chawla
6 of 8 Shah Rukh Khan,Abhishek Bachchan,Aishwarya Rai,Ranbir Kapoor,Alia Bhatt,Sonakshi Sinha,Karan Johar Christmas Party,Karan Johar Christmas Party pics,Karan Johar Christmas Party images,Karan Johar Christmas Party stills,Karan Johar Christmas Party pictures
Shah Rukh Khan at Karan Johar's Christmas party held at his residence in Mumbai on December 24, 2017. Credit: Varinder Chawla
7 of 8 Shah Rukh Khan,Abhishek Bachchan,Aishwarya Rai,Ranbir Kapoor,Alia Bhatt,Sonakshi Sinha,Karan Johar Christmas Party,Karan Johar Christmas Party pics,Karan Johar Christmas Party images,Karan Johar Christmas Party stills,Karan Johar Christmas Party pictures
Lisa Haydon at Karan Johar's Christmas party held at his residence in Mumbai on December 24, 2017. Credit: Varinder Chawla
8 of 8 Shah Rukh Khan,Abhishek Bachchan,Aishwarya Rai,Ranbir Kapoor,Alia Bhatt,Sonakshi Sinha,Karan Johar Christmas Party,Karan Johar Christmas Party pics,Karan Johar Christmas Party images,Karan Johar Christmas Party stills,Karan Johar Christmas Party pictures
Amrita Arora at Karan Johar's Christmas party held at his residence in Mumbai on December 24, 2017. Credit: Varinder Chawla