January 11, 2017 11:23 IST

Sarah Jane Dias, Shweta Tripathi, Shlok Sharma at Haraamkhor special screening

1 of 5 Haraamkhor special screening,Haraamkhor,Sarah Jane Dias,Vicky Kaushal,Shweta Tripathi,Imaad Shah,Sapna Pabbi,Shlok Sharma,Sumeet Vyas,Haraamkhor special screening pics,Haraamkhor special screening images,Haraamkhor special screening photos,Haraamkhor spec
Haraamkhor special screening held at Mumbai on January 10, 2016. Celebs like Sarah Jane Dias, Vicky Kaushal, Shweta Tripathi, Imaad Shah, Sapna Pabbi, Shlok Sharma, Sumeet Vyas and others graced the event. Credit: Varinder chawla
2 of 5 Haraamkhor special screening,Haraamkhor,Sarah Jane Dias,Vicky Kaushal,Shweta Tripathi,Imaad Shah,Sapna Pabbi,Shlok Sharma,Sumeet Vyas,Haraamkhor special screening pics,Haraamkhor special screening images,Haraamkhor special screening photos,Haraamkhor spec
Haraamkhor special screening held at Mumbai on January 10, 2016. Celebs like Sarah Jane Dias, Vicky Kaushal, Shweta Tripathi, Imaad Shah, Sapna Pabbi, Shlok Sharma, Sumeet Vyas and others graced the event. Credit: Varinder chawla
3 of 5 Haraamkhor special screening,Haraamkhor,Sarah Jane Dias,Vicky Kaushal,Shweta Tripathi,Imaad Shah,Sapna Pabbi,Shlok Sharma,Sumeet Vyas,Haraamkhor special screening pics,Haraamkhor special screening images,Haraamkhor special screening photos,Haraamkhor spec
Haraamkhor special screening held at Mumbai on January 10, 2016. Celebs like Sarah Jane Dias, Vicky Kaushal, Shweta Tripathi, Imaad Shah, Sapna Pabbi, Shlok Sharma, Sumeet Vyas and others graced the event. Credit: Varinder chawla
4 of 5 Haraamkhor special screening,Haraamkhor,Sarah Jane Dias,Vicky Kaushal,Shweta Tripathi,Imaad Shah,Sapna Pabbi,Shlok Sharma,Sumeet Vyas,Haraamkhor special screening pics,Haraamkhor special screening images,Haraamkhor special screening photos,Haraamkhor spec
Haraamkhor special screening held at Mumbai on January 10, 2016. Celebs like Sarah Jane Dias, Vicky Kaushal, Shweta Tripathi, Imaad Shah, Sapna Pabbi, Shlok Sharma, Sumeet Vyas and others graced the event. Credit: Varinder chawla
5 of 5 Haraamkhor special screening,Haraamkhor,Sarah Jane Dias,Vicky Kaushal,Shweta Tripathi,Imaad Shah,Sapna Pabbi,Shlok Sharma,Sumeet Vyas,Haraamkhor special screening pics,Haraamkhor special screening images,Haraamkhor special screening photos,Haraamkhor spec
Haraamkhor special screening held at Mumbai on January 10, 2016. Celebs like Sarah Jane Dias, Vicky Kaushal, Shweta Tripathi, Imaad Shah, Sapna Pabbi, Shlok Sharma, Sumeet Vyas and others graced the event. Credit: Varinder chawla