September 26, 2016 11:52 IST

Samantha, Vijay Sethupathi, Latha Rajinikanth, Aishwarya Dhanush at South Scope Lifestyle Awards 2016

1 of 9 South Scope Lifestyle Awards 2016,South Scope Lifestyle Awards,Vijay Sethupathi,Samantha Ruth Prabhu,Latha Rajinikanth,Aishwarya Dhanush,Soundarya Ashwin,Madhumitha,Manchu Lakshmi,Sanjana Galrani,Mariazeena Johnson,Raashi Khanna
South Scope Lifestyle Awards 2016 event held at Chennai. Celebs like Vijay Sethupathi, Samantha Ruth Prabhu, Latha Rajinikanth, Aishwarya Dhanush, Soundarya Ashwin, Madhumitha, Manchu Lakshmi, Sanjana Galrani, Mariazeena Johnson, Raashi Khanna and others graced the event.
2 of 9 South Scope Lifestyle Awards 2016,South Scope Lifestyle Awards,Vijay Sethupathi,Samantha Ruth Prabhu,Latha Rajinikanth,Aishwarya Dhanush,Soundarya Ashwin,Madhumitha,Manchu Lakshmi,Sanjana Galrani,Mariazeena Johnson,Raashi Khanna
South Scope Lifestyle Awards 2016 event held at Chennai. Celebs like Vijay Sethupathi, Samantha Ruth Prabhu, Latha Rajinikanth, Aishwarya Dhanush, Soundarya Ashwin, Madhumitha, Manchu Lakshmi, Sanjana Galrani, Mariazeena Johnson, Raashi Khanna and others graced the event.
3 of 9 South Scope Lifestyle Awards 2016,South Scope Lifestyle Awards,Vijay Sethupathi,Samantha Ruth Prabhu,Latha Rajinikanth,Aishwarya Dhanush,Soundarya Ashwin,Madhumitha,Manchu Lakshmi,Sanjana Galrani,Mariazeena Johnson,Raashi Khanna
South Scope Lifestyle Awards 2016 event held at Chennai. Celebs like Vijay Sethupathi, Samantha Ruth Prabhu, Latha Rajinikanth, Aishwarya Dhanush, Soundarya Ashwin, Madhumitha, Manchu Lakshmi, Sanjana Galrani, Mariazeena Johnson, Raashi Khanna and others graced the event.
4 of 9 South Scope Lifestyle Awards 2016,South Scope Lifestyle Awards,Vijay Sethupathi,Samantha Ruth Prabhu,Latha Rajinikanth,Aishwarya Dhanush,Soundarya Ashwin,Madhumitha,Manchu Lakshmi,Sanjana Galrani,Mariazeena Johnson,Raashi Khanna
South Scope Lifestyle Awards 2016 event held at Chennai. Celebs like Vijay Sethupathi, Samantha Ruth Prabhu, Latha Rajinikanth, Aishwarya Dhanush, Soundarya Ashwin, Madhumitha, Manchu Lakshmi, Sanjana Galrani, Mariazeena Johnson, Raashi Khanna and others graced the event.
5 of 9 South Scope Lifestyle Awards 2016,South Scope Lifestyle Awards,Vijay Sethupathi,Samantha Ruth Prabhu,Latha Rajinikanth,Aishwarya Dhanush,Soundarya Ashwin,Madhumitha,Manchu Lakshmi,Sanjana Galrani,Mariazeena Johnson,Raashi Khanna
South Scope Lifestyle Awards 2016 event held at Chennai. Celebs like Vijay Sethupathi, Samantha Ruth Prabhu, Latha Rajinikanth, Aishwarya Dhanush, Soundarya Ashwin, Madhumitha, Manchu Lakshmi, Sanjana Galrani, Mariazeena Johnson, Raashi Khanna and others graced the event.
6 of 9 South Scope Lifestyle Awards 2016,South Scope Lifestyle Awards,Vijay Sethupathi,Samantha Ruth Prabhu,Latha Rajinikanth,Aishwarya Dhanush,Soundarya Ashwin,Madhumitha,Manchu Lakshmi,Sanjana Galrani,Mariazeena Johnson,Raashi Khanna
South Scope Lifestyle Awards 2016 event held at Chennai. Celebs like Vijay Sethupathi, Samantha Ruth Prabhu, Latha Rajinikanth, Aishwarya Dhanush, Soundarya Ashwin, Madhumitha, Manchu Lakshmi, Sanjana Galrani, Mariazeena Johnson, Raashi Khanna and others graced the event.
7 of 9 South Scope Lifestyle Awards 2016,South Scope Lifestyle Awards,Vijay Sethupathi,Samantha Ruth Prabhu,Latha Rajinikanth,Aishwarya Dhanush,Soundarya Ashwin,Madhumitha,Manchu Lakshmi,Sanjana Galrani,Mariazeena Johnson,Raashi Khanna
South Scope Lifestyle Awards 2016 event held at Chennai. Celebs like Vijay Sethupathi, Samantha Ruth Prabhu, Latha Rajinikanth, Aishwarya Dhanush, Soundarya Ashwin, Madhumitha, Manchu Lakshmi, Sanjana Galrani, Mariazeena Johnson, Raashi Khanna and others graced the event.
8 of 9 South Scope Lifestyle Awards 2016,South Scope Lifestyle Awards,Vijay Sethupathi,Samantha Ruth Prabhu,Latha Rajinikanth,Aishwarya Dhanush,Soundarya Ashwin,Madhumitha,Manchu Lakshmi,Sanjana Galrani,Mariazeena Johnson,Raashi Khanna
South Scope Lifestyle Awards 2016 event held at Chennai. Celebs like Vijay Sethupathi, Samantha Ruth Prabhu, Latha Rajinikanth, Aishwarya Dhanush, Soundarya Ashwin, Madhumitha, Manchu Lakshmi, Sanjana Galrani, Mariazeena Johnson, Raashi Khanna and others graced the event.
9 of 9 South Scope Lifestyle Awards 2016,South Scope Lifestyle Awards,Vijay Sethupathi,Samantha Ruth Prabhu,Latha Rajinikanth,Aishwarya Dhanush,Soundarya Ashwin,Madhumitha,Manchu Lakshmi,Sanjana Galrani,Mariazeena Johnson,Raashi Khanna
South Scope Lifestyle Awards 2016 event held at Chennai. Celebs like Vijay Sethupathi, Samantha Ruth Prabhu, Latha Rajinikanth, Aishwarya Dhanush, Soundarya Ashwin, Madhumitha, Manchu Lakshmi, Sanjana Galrani, Mariazeena Johnson, Raashi Khanna and others graced the event.