November 25, 2016 15:54 IST

Sachin Tendulkar, John Abraham, Jackie Shroff at the pre-wedding bash of Ambani's niece Isheta

1 of 5 Sachin Tendulkar,John Abraham,Jackie Shroff,Ambani,Ambani bash,Ambani pre-wedding bash,Ambani pre-wedding bash pics,Ambani pre-wedding bash images,Ambani pre-wedding bash photos,Ambani pre-wedding bash stills,Ambani pre-wedding bash pictures
Photos of Sachin Tendulkar at the pre-wedding bash of Ambani's niece Isheta. Credit: Varinder chawla
2 of 5 Sachin Tendulkar,John Abraham,Jackie Shroff,Ambani,Ambani bash,Ambani pre-wedding bash,Ambani pre-wedding bash pics,Ambani pre-wedding bash images,Ambani pre-wedding bash photos,Ambani pre-wedding bash stills,Ambani pre-wedding bash pictures
Photos of John Abraham at the pre-wedding bash of Ambani's niece Isheta. Credit: Varinder chawla
3 of 5 Sachin Tendulkar,John Abraham,Jackie Shroff,Ambani,Ambani bash,Ambani pre-wedding bash,Ambani pre-wedding bash pics,Ambani pre-wedding bash images,Ambani pre-wedding bash photos,Ambani pre-wedding bash stills,Ambani pre-wedding bash pictures
Photos of Jackie Shroff at the pre-wedding bash of Ambani's niece Isheta. Credit: Varinder chawla
4 of 5 Sachin Tendulkar,John Abraham,Jackie Shroff,Ambani,Ambani bash,Ambani pre-wedding bash,Ambani pre-wedding bash pics,Ambani pre-wedding bash images,Ambani pre-wedding bash photos,Ambani pre-wedding bash stills,Ambani pre-wedding bash pictures
Photos of John Abraham at the pre-wedding bash of Ambani's niece Isheta. Credit: Varinder chawla
5 of 5 Sachin Tendulkar,John Abraham,Jackie Shroff,Ambani,Ambani bash,Ambani pre-wedding bash,Ambani pre-wedding bash pics,Ambani pre-wedding bash images,Ambani pre-wedding bash photos,Ambani pre-wedding bash stills,Ambani pre-wedding bash pictures
Photos of Jackie Shroff at the pre-wedding bash of Ambani's niece Isheta. Credit: Varinder chawla