January 15, 2018 15:19 IST

Ranveer Singh, Deepika Padukone, Shah Rukh Khan, Anushka Sharma and Akshay Kumar at Umang Mumbai Police Show 2018

1 of 5 Ranveer Singh,Deepika Padukone,Shah Rukh Khan,Anushka Sharma,Akshay Kumar,Umang Mumbai Police Show 2018,Umang Mumbai Police Show,Celebs at Umang Mumbai Police Show,Umang Mumbai Police Show pics,Umang Mumbai Police Show images,Umang Mumbai Police Show stil
Shah Rukh Khan attends the 'Umang Mumbai Police Show 2018' at Bandra Kurla Complex in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Ranveer Singh,Deepika Padukone,Shah Rukh Khan,Anushka Sharma,Akshay Kumar,Umang Mumbai Police Show 2018,Umang Mumbai Police Show,Celebs at Umang Mumbai Police Show,Umang Mumbai Police Show pics,Umang Mumbai Police Show images,Umang Mumbai Police Show stil
Ranveer Singh attends the 'Umang Mumbai Police Show 2018' at Bandra Kurla Complex in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
3 of 5 Ranveer Singh,Deepika Padukone,Shah Rukh Khan,Anushka Sharma,Akshay Kumar,Umang Mumbai Police Show 2018,Umang Mumbai Police Show,Celebs at Umang Mumbai Police Show,Umang Mumbai Police Show pics,Umang Mumbai Police Show images,Umang Mumbai Police Show stil
Deepika Padukone attends the 'Umang Mumbai Police Show 2018' at Bandra Kurla Complex in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Ranveer Singh,Deepika Padukone,Shah Rukh Khan,Anushka Sharma,Akshay Kumar,Umang Mumbai Police Show 2018,Umang Mumbai Police Show,Celebs at Umang Mumbai Police Show,Umang Mumbai Police Show pics,Umang Mumbai Police Show images,Umang Mumbai Police Show stil
Anushka Sharma attends the 'Umang Mumbai Police Show 2018' at Bandra Kurla Complex in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Ranveer Singh,Deepika Padukone,Shah Rukh Khan,Anushka Sharma,Akshay Kumar,Umang Mumbai Police Show 2018,Umang Mumbai Police Show,Celebs at Umang Mumbai Police Show,Umang Mumbai Police Show pics,Umang Mumbai Police Show images,Umang Mumbai Police Show stil
Akshay Kumar attends the 'Umang Mumbai Police Show 2018' at Bandra Kurla Complex in Mumbai. Credit: Varinder Chawla