August 29, 2017 15:42 IST

Rajinikanth, Dhanush, Sivakarthikeyan, Vijay Sethupathi, Jayam Ravi at Stunt Union Golden Jubilee Celebration

1 of 5 Stunt Union Golden Jubilee Celebration,Rajinikanth,Dhanush,Sivakarthikeyan,Vijay Sethupathi,Jayam Ravi
Rajinikanth at Stunt Union Golden Jubilee Celebration.
2 of 5 Stunt Union Golden Jubilee Celebration,Rajinikanth,Dhanush,Sivakarthikeyan,Vijay Sethupathi,Jayam Ravi
Dhanush at Stunt Union Golden Jubilee Celebration.
3 of 5 Stunt Union Golden Jubilee Celebration,Rajinikanth,Dhanush,Sivakarthikeyan,Vijay Sethupathi,Jayam Ravi
Sivakarthikeyan at Stunt Union Golden Jubilee Celebration.
4 of 5 Stunt Union Golden Jubilee Celebration,Rajinikanth,Dhanush,Sivakarthikeyan,Vijay Sethupathi,Jayam Ravi
Vijay Sethupathi at Stunt Union Golden Jubilee Celebration.
5 of 5 Stunt Union Golden Jubilee Celebration,Rajinikanth,Dhanush,Sivakarthikeyan,Vijay Sethupathi,Jayam Ravi
Jayam Ravi at Stunt Union Golden Jubilee Celebration.