December 22, 2016 12:25 IST

Priyanka Chopra, Arpita Khan and Sohail Khan snapped post dinner at Hakkasan

1 of 6 Priyanka Chopra,Arpita Khan,Priyanka Chopra and Arpita Khan,Sohail Khan,Hakkasan Restaurant,Priyanka Chopra pics,Priyanka Chopra images,Priyanka Chopra photos,Priyanka Chopra stills,Priyanka Chopra pictures
Bollywood actress Priyanka Chopra, Arpita Khan and Sohail Khan snapped post dinner at Hakkasan Restaurant in Mumbai. Credit: Varinder chawla
2 of 6 Priyanka Chopra,Arpita Khan,Priyanka Chopra and Arpita Khan,Sohail Khan,Hakkasan Restaurant,Priyanka Chopra pics,Priyanka Chopra images,Priyanka Chopra photos,Priyanka Chopra stills,Priyanka Chopra pictures
Bollywood actress Priyanka Chopra, Arpita Khan and Sohail Khan snapped post dinner at Hakkasan Restaurant in Mumbai. Credit: Varinder chawla
3 of 6 Priyanka Chopra,Arpita Khan,Priyanka Chopra and Arpita Khan,Sohail Khan,Hakkasan Restaurant,Priyanka Chopra pics,Priyanka Chopra images,Priyanka Chopra photos,Priyanka Chopra stills,Priyanka Chopra pictures
Bollywood actress Priyanka Chopra, Arpita Khan and Sohail Khan snapped post dinner at Hakkasan Restaurant in Mumbai. Credit: Varinder chawla
4 of 6 Priyanka Chopra,Arpita Khan,Priyanka Chopra and Arpita Khan,Sohail Khan,Hakkasan Restaurant,Priyanka Chopra pics,Priyanka Chopra images,Priyanka Chopra photos,Priyanka Chopra stills,Priyanka Chopra pictures
Bollywood actress Priyanka Chopra, Arpita Khan and Sohail Khan snapped post dinner at Hakkasan Restaurant in Mumbai. Credit: Varinder chawla
5 of 6 Priyanka Chopra,Arpita Khan,Priyanka Chopra and Arpita Khan,Sohail Khan,Hakkasan Restaurant,Priyanka Chopra pics,Priyanka Chopra images,Priyanka Chopra photos,Priyanka Chopra stills,Priyanka Chopra pictures
Bollywood actress Priyanka Chopra, Arpita Khan and Sohail Khan snapped post dinner at Hakkasan Restaurant in Mumbai. Credit: Varinder chawla
6 of 6 Priyanka Chopra,Arpita Khan,Priyanka Chopra and Arpita Khan,Sohail Khan,Hakkasan Restaurant,Priyanka Chopra pics,Priyanka Chopra images,Priyanka Chopra photos,Priyanka Chopra stills,Priyanka Chopra pictures
Bollywood actress Priyanka Chopra, Arpita Khan and Sohail Khan snapped post dinner at Hakkasan Restaurant in Mumbai. Credit: Varinder chawla