November 16, 2016 12:07 IST

Pawan Kalyan, Trivikram Srinivas, Nithiin new movie pooja

1 of 5 Pawan Kalyan,Trivikram Srinivas,Nithiin,Nithiin new movie pooja,Nithiin new movie launch,Nithiin movie pooja,Nithiin movie launch
Pawan Kalyan, Trivikram Srinivas, Nithiin new movie pooja.
2 of 5 Pawan Kalyan,Trivikram Srinivas,Nithiin,Nithiin new movie pooja,Nithiin new movie launch,Nithiin movie pooja,Nithiin movie launch
Pawan Kalyan, Trivikram Srinivas, Nithiin new movie pooja.
3 of 5 Pawan Kalyan,Trivikram Srinivas,Nithiin,Nithiin new movie pooja,Nithiin new movie launch,Nithiin movie pooja,Nithiin movie launch
Pawan Kalyan, Trivikram Srinivas, Nithiin new movie pooja.
4 of 5 Pawan Kalyan,Trivikram Srinivas,Nithiin,Nithiin new movie pooja,Nithiin new movie launch,Nithiin movie pooja,Nithiin movie launch
Pawan Kalyan, Trivikram Srinivas, Nithiin new movie pooja.
5 of 5 Pawan Kalyan,Trivikram Srinivas,Nithiin,Nithiin new movie pooja,Nithiin new movie launch,Nithiin movie pooja,Nithiin movie launch
Pawan Kalyan, Trivikram Srinivas, Nithiin new movie pooja.