1 of 10 Shreya Ghoshal,Shreya ghoshal rare and unseen pics,Rare and Unseen Selfies,Shreya ghoshal with celebs,Yesudas,shankar mahadevan
Shreya Ghoshal with Yesudas Credit: Shreya Ghoshal/Instagram
2 of 10 Shreya Ghoshal,Shreya ghoshal rare and unseen pics,Rare and Unseen Selfies,Shreya ghoshal with celebs,Yesudas,shankar mahadevan
Shreya Ghoshal with her parents Credit: Shreya Ghoshal/Instagram
Advertisement1
3 of 10 Shreya Ghoshal,Shreya ghoshal rare and unseen pics,Rare and Unseen Selfies,Shreya ghoshal with celebs,Yesudas,shankar mahadevan
Shreya Ghoshal Padma Vibhushan Pt. Jasraj Credit: Shreya Ghoshal/Instagram
4 of 10 Shreya Ghoshal,Shreya ghoshal rare and unseen pics,Rare and Unseen Selfies,Shreya ghoshal with celebs,Yesudas,shankar mahadevan
Shreya Ghoshal with Milkha Singh Credit: Shreya Ghoshal/Instagram
5 of 10 Shreya Ghoshal,Shreya ghoshal rare and unseen pics,Rare and Unseen Selfies,Shreya ghoshal with celebs,Yesudas,shankar mahadevan
Shreya Ghoshal with Deepika Padukone Credit: Shreya Ghoshal/Instagram
6 of 10 Shreya Ghoshal,Shreya ghoshal rare and unseen pics,Rare and Unseen Selfies,Shreya ghoshal with celebs,Yesudas,shankar mahadevan
Shreya Ghoshal, Tanuj Garg and Sophie Choudry Credit: Shreya Ghoshal/Instagram
7 of 10 Shreya Ghoshal,Shreya ghoshal rare and unseen pics,Rare and Unseen Selfies,Shreya ghoshal with celebs,Yesudas,shankar mahadevan
Shankar Mahadevan, Louis, Shreya Ghoshal and Sangeeta Credit: Shreya Ghoshal/Instagram
8 of 10 Shreya Ghoshal,Shreya ghoshal rare and unseen pics,Rare and Unseen Selfies,Shreya ghoshal with celebs,Yesudas,shankar mahadevan
Shreya Ghoshal with her pet Credit: Shreya Ghoshal/Instagram
9 of 10 Shreya Ghoshal,Shreya ghoshal rare and unseen pics,Rare and Unseen Selfies,Shreya ghoshal with celebs,Yesudas,shankar mahadevan
Shreya Ghoshal with her pet Credit: Shreya Ghoshal/Instagram
10 of 10 Shreya Ghoshal,Shreya ghoshal rare and unseen pics,Rare and Unseen Selfies,Shreya ghoshal with celebs,Yesudas,shankar mahadevan
Shreya Ghoshal Credit: Shreya Ghoshal/Instagram