1 of 5 Sonakshi Sinha,Deanne Panday,Nayantara Thacker,Penny Patel,Gayatri Shah,Renu Chainani,Madhoo Shah,Lata Patel,Shaan,Lakme Fashion Week Summer Resort 201,Monisha Jaising,LFW SR 2017,LFW 2017,LFW
Deanne Panday, Nayantara Thacker, Penny Patel, Gayatri Shah, Renu Chainani at Lakme Fashion Week Summer Resort 2017. Credit: Varinder chawla
2 of 5 Sonakshi Sinha,Deanne Panday,Nayantara Thacker,Penny Patel,Gayatri Shah,Renu Chainani,Madhoo Shah,Lata Patel,Shaan,Lakme Fashion Week Summer Resort 201,Monisha Jaising,LFW SR 2017,LFW 2017,LFW
Rhea Pillai, Monisha Jaising, Shweta Nanda, Kaajal Anand, Rukshana Eisa, Saudamini Mattu at Lakme Fashion Week Summer Resort 2017. Credit: Varinder chawla
Advertisement1
3 of 5 Sonakshi Sinha,Deanne Panday,Nayantara Thacker,Penny Patel,Gayatri Shah,Renu Chainani,Madhoo Shah,Lata Patel,Shaan,Lakme Fashion Week Summer Resort 201,Monisha Jaising,LFW SR 2017,LFW 2017,LFW
Madhoo Shah, Lata Patel, Shaan and Sharmilla Khanna at Lakme Fashion Week Summer Resort 2017. Credit: Varinder chawla
4 of 5 Sonakshi Sinha,Deanne Panday,Nayantara Thacker,Penny Patel,Gayatri Shah,Renu Chainani,Madhoo Shah,Lata Patel,Shaan,Lakme Fashion Week Summer Resort 201,Monisha Jaising,LFW SR 2017,LFW 2017,LFW
Showstopper Sonakshi Sinha with Designer Monisha Jaising at LFW SR 17. Credit: Varinder chawla
5 of 5 Sonakshi Sinha,Deanne Panday,Nayantara Thacker,Penny Patel,Gayatri Shah,Renu Chainani,Madhoo Shah,Lata Patel,Shaan,Lakme Fashion Week Summer Resort 201,Monisha Jaising,LFW SR 2017,LFW 2017,LFW
Sabina Chopra at Lakme Fashion Week Summer Resort 2017. Credit: Varinder chawla