July 28, 2015 14:34 IST

Karan Johar, Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House

1 of 6 Karan Johar,Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House,karan Johar,Urmila Matondkar,Karan Johar spotted at Manish Malhotra House,Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House,Manish Malhotra House,Manish Malhotra
Bollywood Actor Karan Johar and Actress Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House. Credit: Varinder chawla
2 of 6 Karan Johar,Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House,karan Johar,Urmila Matondkar,Karan Johar spotted at Manish Malhotra House,Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House,Manish Malhotra House,Manish Malhotra
Bollywood Actor Karan Johar and Actress Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House. Credit: Varinder chawla
3 of 6 Karan Johar,Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House,karan Johar,Urmila Matondkar,Karan Johar spotted at Manish Malhotra House,Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House,Manish Malhotra House,Manish Malhotra
Bollywood Actor Karan Johar and Actress Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House. Credit: Varinder chawla
4 of 6 Karan Johar,Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House,karan Johar,Urmila Matondkar,Karan Johar spotted at Manish Malhotra House,Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House,Manish Malhotra House,Manish Malhotra
Bollywood Actor Karan Johar and Actress Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House. Credit: Varinder chawla
5 of 6 Karan Johar,Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House,karan Johar,Urmila Matondkar,Karan Johar spotted at Manish Malhotra House,Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House,Manish Malhotra House,Manish Malhotra
Bollywood Actor Karan Johar and Actress Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House. Credit: Varinder chawla
6 of 6 Karan Johar,Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House,karan Johar,Urmila Matondkar,Karan Johar spotted at Manish Malhotra House,Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House,Manish Malhotra House,Manish Malhotra
Bollywood Actor Karan Johar and Actress Urmila Matondkar spotted at Manish Malhotra House. Credit: Varinder chawla