February 8, 2017 17:12 IST

Hrithik Roshan, Ranbir Kapoor, Abhishek Bachchan, Yuvraj Singh at 3rd Bright Awards

1 of 10 Hrithik Roshan,Ranbir Kapoor,Yuvraj Singh,Sonu Sood,Dr. Aneel Murarka,Neha Banerjee,Anjali Pandey,DJ Sheizwood,Neha banerjee,3rd Bright Awards,3rd Bright Awards 2017,Abhishek Bachchan
Celebs like Hrithik Roshan, Abhishek Bachchan, Ranbir Kapoor, Yuvraj Singh, Sonu Sood, Dr. Aneel Murarka, Neha Banerjee, Anjali Pandey, DJ Sheizwood , Neha banerjee , Kapil Pathare, Sejal Mandavia, Umesh Pherwani, Dj Sheizwood, Myrra, Shweta Khanduri, Prashant Virender Sharma, Sonali Kulkarni, Ganesh Acharya, Raju Manwani, Basannt Rasiwasia, Gurpreet Kaur Chadha, Shomu Mitra, Vasant Bhandari, Aftab Shivdasani, Kapil Pathare, Baba Gurmeet RAm Rahim, Satish Shetty, Manju Bharti and Mukesh Bharti, Rahul Vaidya, Devendra Fadnavis (Chief Minister of Maharashtra), Sunil Pal, at the 3rd Bright Awards Night 37th Anniversary along with 1st birthday celebration of Yogesh Lakhani's son Anugrah & Announcement of New Ventures. A social initiative campaign by Yogesh Lakhani " Pledge for better India". Credit: Varinder Chawla
2 of 10 Hrithik Roshan,Ranbir Kapoor,Yuvraj Singh,Sonu Sood,Dr. Aneel Murarka,Neha Banerjee,Anjali Pandey,DJ Sheizwood,Neha banerjee,3rd Bright Awards,3rd Bright Awards 2017,Abhishek Bachchan
Ranbir Kapoor spotted at 3rd Bright Awards 2017. Credit: Varinder Chawla
3 of 10 Hrithik Roshan,Ranbir Kapoor,Yuvraj Singh,Sonu Sood,Dr. Aneel Murarka,Neha Banerjee,Anjali Pandey,DJ Sheizwood,Neha banerjee,3rd Bright Awards,3rd Bright Awards 2017,Abhishek Bachchan
Abhishek Bachchan spotted at 3rd Bright Awards 2017. Credit: Varinder Chawla
4 of 10 Hrithik Roshan,Ranbir Kapoor,Yuvraj Singh,Sonu Sood,Dr. Aneel Murarka,Neha Banerjee,Anjali Pandey,DJ Sheizwood,Neha banerjee,3rd Bright Awards,3rd Bright Awards 2017,Abhishek Bachchan
Yuvraj Singh spotted at 3rd Bright Awards 2017. Credit: Varinder Chawla
5 of 10 Hrithik Roshan,Ranbir Kapoor,Yuvraj Singh,Sonu Sood,Dr. Aneel Murarka,Neha Banerjee,Anjali Pandey,DJ Sheizwood,Neha banerjee,3rd Bright Awards,3rd Bright Awards 2017,Abhishek Bachchan
Vasant Bhandari spotted at 3rd Bright Awards 2017. Credit: Varinder Chawla
6 of 10 Hrithik Roshan,Ranbir Kapoor,Yuvraj Singh,Sonu Sood,Dr. Aneel Murarka,Neha Banerjee,Anjali Pandey,DJ Sheizwood,Neha banerjee,3rd Bright Awards,3rd Bright Awards 2017,Abhishek Bachchan
Poonam Pandey spotted at 3rd Bright Awards 2017. Credit: Varinder Chawla
7 of 10 Hrithik Roshan,Ranbir Kapoor,Yuvraj Singh,Sonu Sood,Dr. Aneel Murarka,Neha Banerjee,Anjali Pandey,DJ Sheizwood,Neha banerjee,3rd Bright Awards,3rd Bright Awards 2017,Abhishek Bachchan
Raju Manwani spotted at 3rd Bright Awards 2017. Credit: Varinder Chawla
8 of 10 Hrithik Roshan,Ranbir Kapoor,Yuvraj Singh,Sonu Sood,Dr. Aneel Murarka,Neha Banerjee,Anjali Pandey,DJ Sheizwood,Neha banerjee,3rd Bright Awards,3rd Bright Awards 2017,Abhishek Bachchan
Sonali Kulkarni spotted at 3rd Bright Awards 2017. Credit: Varinder Chawla
9 of 10 Hrithik Roshan,Ranbir Kapoor,Yuvraj Singh,Sonu Sood,Dr. Aneel Murarka,Neha Banerjee,Anjali Pandey,DJ Sheizwood,Neha banerjee,3rd Bright Awards,3rd Bright Awards 2017,Abhishek Bachchan
Neha Banerjee spotted at 3rd Bright Awards 2017. Credit: Varinder Chawla
10 of 10 Hrithik Roshan,Ranbir Kapoor,Yuvraj Singh,Sonu Sood,Dr. Aneel Murarka,Neha Banerjee,Anjali Pandey,DJ Sheizwood,Neha banerjee,3rd Bright Awards,3rd Bright Awards 2017,Abhishek Bachchan
Shweta Khanduri spotted at 3rd Bright Awards 2017. Credit: Varinder Chawla