1 of 10 Dil Dhadakne Do,Dil Dhadakne Do trailer,Ranveer Singh,priyanka chopra,anushka sharma,anil kapoor,Farhan Akhtar,Zoya Akhtar,photos
Dil Dhadakne Do Trailer Launch: Priyanka Chopra, Anil Kapoor, Ranveer Singh Credit: Facebook/Dil Dhadakne Do
2 of 10 Dil Dhadakne Do,Dil Dhadakne Do trailer,Ranveer Singh,priyanka chopra,anushka sharma,anil kapoor,Farhan Akhtar,Zoya Akhtar,photos
Ranveer Singh, Priyanka Chopra Credit: Facebook/Dil Dhadakne Do
Advertisement1
3 of 10 Dil Dhadakne Do,Dil Dhadakne Do trailer,Ranveer Singh,priyanka chopra,anushka sharma,anil kapoor,Farhan Akhtar,Zoya Akhtar,photos
Ranveer Singh, Priyanka Chopra Credit: Facebook/Dil Dhadakne Do
4 of 10 Dil Dhadakne Do,Dil Dhadakne Do trailer,Ranveer Singh,priyanka chopra,anushka sharma,anil kapoor,Farhan Akhtar,Zoya Akhtar,photos
Ranveer Singh, Priyanka Chopra, Zoya Akhtar Credit: Facebook/Dil Dhadakne Do
5 of 10 Dil Dhadakne Do,Dil Dhadakne Do trailer,Ranveer Singh,priyanka chopra,anushka sharma,anil kapoor,Farhan Akhtar,Zoya Akhtar,photos
Ranveer Singh Credit: Facebook/Dil Dhadakne Do
6 of 10 Dil Dhadakne Do,Dil Dhadakne Do trailer,Ranveer Singh,priyanka chopra,anushka sharma,anil kapoor,Farhan Akhtar,Zoya Akhtar,photos
Ranveer Singh, Priyanka Chopra Credit: Facebook/Dil Dhadakne Do
7 of 10 Dil Dhadakne Do,Dil Dhadakne Do trailer,Ranveer Singh,priyanka chopra,anushka sharma,anil kapoor,Farhan Akhtar,Zoya Akhtar,photos
Dil Dhadakne Do Trailer Launch Credit: Facebook/Dil Dhadakne Do
8 of 10 Dil Dhadakne Do,Dil Dhadakne Do trailer,Ranveer Singh,priyanka chopra,anushka sharma,anil kapoor,Farhan Akhtar,Zoya Akhtar,photos
Dil Dhadakne Do Trailer Launch Credit: Twitter/Dil Dhadakne Do
9 of 10 Dil Dhadakne Do,Dil Dhadakne Do trailer,Ranveer Singh,priyanka chopra,anushka sharma,anil kapoor,Farhan Akhtar,Zoya Akhtar,photos
Dil Dhadakne Do Trailer Launch Credit: Twitter/Dil Dhadakne Do
10 of 10 Dil Dhadakne Do,Dil Dhadakne Do trailer,Ranveer Singh,priyanka chopra,anushka sharma,anil kapoor,Farhan Akhtar,Zoya Akhtar,photos
Priyanka Chopra Credit: Twitter/Dil Dhadakne Do