October 22, 2016 10:59 IST

Dhanush at Dharma Yogi audio launch

1 of 5 Dharma Yogi audio launch,Dharma Yogi,Dharma Yogi audio,Dhanush,Nani,Kodi,Karunya Chowdary,Chetana Uttej,Suresh Kondeti,Leona Lishoy,Ramajogayya Sastry,Nisha,Krishnudu,KL Damodar Prasad,Raj Kandukuri,RP Patnaik
Telugu movie Dharma Yogi Audio Launch event held at Hyderabad. Celebs like Dhanush, Karunya Chowdary, Chetana Uttej, Suresh Kondeti, Leona Lishoy, Ramajogayya Sastry, Nisha, Krishnudu, KL Damodar Prasad, Raj Kandukuri, RP Patnaik, Satish, Vamsi, Shashi Bhushan, Kamal Kaumar, Nani, Jhansi, Bucha Ramakrishna and others graced the event.
2 of 5 Dharma Yogi audio launch,Dharma Yogi,Dharma Yogi audio,Dhanush,Nani,Kodi,Karunya Chowdary,Chetana Uttej,Suresh Kondeti,Leona Lishoy,Ramajogayya Sastry,Nisha,Krishnudu,KL Damodar Prasad,Raj Kandukuri,RP Patnaik
Telugu movie Dharma Yogi Audio Launch event held at Hyderabad. Celebs like Dhanush, Karunya Chowdary, Chetana Uttej, Suresh Kondeti, Leona Lishoy, Ramajogayya Sastry, Nisha, Krishnudu, KL Damodar Prasad, Raj Kandukuri, RP Patnaik, Satish, Vamsi, Shashi Bhushan, Kamal Kaumar, Nani, Jhansi, Bucha Ramakrishna and others graced the event.
3 of 5 Dharma Yogi audio launch,Dharma Yogi,Dharma Yogi audio,Dhanush,Nani,Kodi,Karunya Chowdary,Chetana Uttej,Suresh Kondeti,Leona Lishoy,Ramajogayya Sastry,Nisha,Krishnudu,KL Damodar Prasad,Raj Kandukuri,RP Patnaik
Telugu movie Dharma Yogi Audio Launch event held at Hyderabad. Celebs like Dhanush, Karunya Chowdary, Chetana Uttej, Suresh Kondeti, Leona Lishoy, Ramajogayya Sastry, Nisha, Krishnudu, KL Damodar Prasad, Raj Kandukuri, RP Patnaik, Satish, Vamsi, Shashi Bhushan, Kamal Kaumar, Nani, Jhansi, Bucha Ramakrishna and others graced the event.
4 of 5 Dharma Yogi audio launch,Dharma Yogi,Dharma Yogi audio,Dhanush,Nani,Kodi,Karunya Chowdary,Chetana Uttej,Suresh Kondeti,Leona Lishoy,Ramajogayya Sastry,Nisha,Krishnudu,KL Damodar Prasad,Raj Kandukuri,RP Patnaik
Telugu movie Dharma Yogi Audio Launch event held at Hyderabad. Celebs like Dhanush, Karunya Chowdary, Chetana Uttej, Suresh Kondeti, Leona Lishoy, Ramajogayya Sastry, Nisha, Krishnudu, KL Damodar Prasad, Raj Kandukuri, RP Patnaik, Satish, Vamsi, Shashi Bhushan, Kamal Kaumar, Nani, Jhansi, Bucha Ramakrishna and others graced the event.
5 of 5 Dharma Yogi audio launch,Dharma Yogi,Dharma Yogi audio,Dhanush,Nani,Kodi,Karunya Chowdary,Chetana Uttej,Suresh Kondeti,Leona Lishoy,Ramajogayya Sastry,Nisha,Krishnudu,KL Damodar Prasad,Raj Kandukuri,RP Patnaik
Telugu movie Dharma Yogi Audio Launch event held at Hyderabad. Celebs like Dhanush, Karunya Chowdary, Chetana Uttej, Suresh Kondeti, Leona Lishoy, Ramajogayya Sastry, Nisha, Krishnudu, KL Damodar Prasad, Raj Kandukuri, RP Patnaik, Satish, Vamsi, Shashi Bhushan, Kamal Kaumar, Nani, Jhansi, Bucha Ramakrishna and others graced the event.