February 10, 2016 18:25 IST

Brahmotsavam pair of Mahesh Babu and Samantha at Kshanam trailer launch

1 of 3 Kshanam trailer launch,Brahmotsavam,Mahesh Babu,Samantha,Mahesh Babu and Samantha,Kshanam trailer,Kshanam trailer launch pics,Kshanam trailer launch images,Kshanam trailer launch photos,Kshanam trailer launch stills,Kshanam trailer launch pictures
Brahmotsavam pair of Mahesh Babu and Samantha at Kshanam trailer launch.
2 of 3 Kshanam trailer launch,Brahmotsavam,Mahesh Babu,Samantha,Mahesh Babu and Samantha,Kshanam trailer,Kshanam trailer launch pics,Kshanam trailer launch images,Kshanam trailer launch photos,Kshanam trailer launch stills,Kshanam trailer launch pictures
Brahmotsavam pair of Mahesh Babu and Samantha at Kshanam trailer launch.
3 of 3 Kshanam trailer launch,Brahmotsavam,Mahesh Babu,Samantha,Mahesh Babu and Samantha,Kshanam trailer,Kshanam trailer launch pics,Kshanam trailer launch images,Kshanam trailer launch photos,Kshanam trailer launch stills,Kshanam trailer launch pictures
Brahmotsavam pair of Mahesh Babu and Samantha at Kshanam trailer launch.