1 of 5 Arbaaz Khan,Pradeep Rangwani,Salim Khan,Nirdosh,Nirdosh special screening,Nirdosh special screening pics,Nirdosh special screening images,Nirdosh special screening stills,Nirdosh special screening pictures,Nirdosh special screening photos
Producer director Pradeep Rangwani, Arbaaz Khan and director Subroto Paul at the special screening of Nirdosh.
2 of 5 Arbaaz Khan,Pradeep Rangwani,Salim Khan,Nirdosh,Nirdosh special screening,Nirdosh special screening pics,Nirdosh special screening images,Nirdosh special screening stills,Nirdosh special screening pictures,Nirdosh special screening photos
Salim Khan at the special screening of Nirdosh.
Advertisement1
3 of 5 Arbaaz Khan,Pradeep Rangwani,Salim Khan,Nirdosh,Nirdosh special screening,Nirdosh special screening pics,Nirdosh special screening images,Nirdosh special screening stills,Nirdosh special screening pictures,Nirdosh special screening photos
Helan at the special screening of Nirdosh.
4 of 5 Arbaaz Khan,Pradeep Rangwani,Salim Khan,Nirdosh,Nirdosh special screening,Nirdosh special screening pics,Nirdosh special screening images,Nirdosh special screening stills,Nirdosh special screening pictures,Nirdosh special screening photos
Helan spotted at the special screening of Nirdosh.
5 of 5 Arbaaz Khan,Pradeep Rangwani,Salim Khan,Nirdosh,Nirdosh special screening,Nirdosh special screening pics,Nirdosh special screening images,Nirdosh special screening stills,Nirdosh special screening pictures,Nirdosh special screening photos
Arbaaz Khan at the special screening of Nirdosh.