1 of 4 Anushka Sharma,Anushka Sharma shoots for Imtiaz Ali,Imtiaz Ali,Shah Rukh Khan,sans,SRK,actress Anushka Sharma,Anushka Sharma pics,Anushka Sharma images,Anushka Sharma stills,Anushka Sharma pictures,Anushka Sharma photos
Bollywood actress Anushka Sharma shoots for Imtiaz Ali's film sans Shah Rukh Khan. Credit: Varinder chawla
2 of 4 Anushka Sharma,Anushka Sharma shoots for Imtiaz Ali,Imtiaz Ali,Shah Rukh Khan,sans,SRK,actress Anushka Sharma,Anushka Sharma pics,Anushka Sharma images,Anushka Sharma stills,Anushka Sharma pictures,Anushka Sharma photos
Bollywood actress Anushka Sharma shoots for Imtiaz Ali's film sans Shah Rukh Khan. Credit: Varinder chawla
Advertisement1
3 of 4 Anushka Sharma,Anushka Sharma shoots for Imtiaz Ali,Imtiaz Ali,Shah Rukh Khan,sans,SRK,actress Anushka Sharma,Anushka Sharma pics,Anushka Sharma images,Anushka Sharma stills,Anushka Sharma pictures,Anushka Sharma photos
Bollywood actress Anushka Sharma shoots for Imtiaz Ali's film sans Shah Rukh Khan. Credit: Varinder chawla
4 of 4 Anushka Sharma,Anushka Sharma shoots for Imtiaz Ali,Imtiaz Ali,Shah Rukh Khan,sans,SRK,actress Anushka Sharma,Anushka Sharma pics,Anushka Sharma images,Anushka Sharma stills,Anushka Sharma pictures,Anushka Sharma photos
Bollywood actress Anushka Sharma shoots for Imtiaz Ali's film sans Shah Rukh Khan. Credit: Varinder chawla