November 5, 2016 12:28 IST

Amitabh, Abhishek, Sonali Bendre, Karan Johar cheer for Shweta Nanda as she Walks the Ramp

1 of 5 Amitabh Bachchan,Sonali Bendre,Karan Johar,Abhishek Bachchan,Filmmaker Abhishek Kapoor,Pragya Yadav,Jaya Bachchan,Shweta Nanda as she Walks the Ramp,Shweta Nanda Ramp walk,Shweta Nanda Ramp walk pics,Shweta Nanda Ramp walk images,Shweta Nanda Ramp walk ph
Celebs like Amitabh Bachchan, Sonali Bendre, Karan Johar, Abhishek Bachchan, Filmmaker Abhishek Kapoor, Pragya Yadav, Jaya Bachchan and others Cheer for Shweta Nanda as she Walks the Ramp. Credit: Varinder chawla
2 of 5 Amitabh Bachchan,Sonali Bendre,Karan Johar,Abhishek Bachchan,Filmmaker Abhishek Kapoor,Pragya Yadav,Jaya Bachchan,Shweta Nanda as she Walks the Ramp,Shweta Nanda Ramp walk,Shweta Nanda Ramp walk pics,Shweta Nanda Ramp walk images,Shweta Nanda Ramp walk ph
Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan Credit: Varinder chawla
3 of 5 Amitabh Bachchan,Sonali Bendre,Karan Johar,Abhishek Bachchan,Filmmaker Abhishek Kapoor,Pragya Yadav,Jaya Bachchan,Shweta Nanda as she Walks the Ramp,Shweta Nanda Ramp walk,Shweta Nanda Ramp walk pics,Shweta Nanda Ramp walk images,Shweta Nanda Ramp walk ph
Karan Johar Credit: Varinder chawla
4 of 5 Amitabh Bachchan,Sonali Bendre,Karan Johar,Abhishek Bachchan,Filmmaker Abhishek Kapoor,Pragya Yadav,Jaya Bachchan,Shweta Nanda as she Walks the Ramp,Shweta Nanda Ramp walk,Shweta Nanda Ramp walk pics,Shweta Nanda Ramp walk images,Shweta Nanda Ramp walk ph
Abhishek Bachchan Credit: Varinder chawla
5 of 5 Amitabh Bachchan,Sonali Bendre,Karan Johar,Abhishek Bachchan,Filmmaker Abhishek Kapoor,Pragya Yadav,Jaya Bachchan,Shweta Nanda as she Walks the Ramp,Shweta Nanda Ramp walk,Shweta Nanda Ramp walk pics,Shweta Nanda Ramp walk images,Shweta Nanda Ramp walk ph
Sonali Bendre Credit: Varinder chawla