1 of 7 Aishwarya Rai and Abhishek attend Ambani's bash for 'Mumbai Indians Victory,Aishwarya Rai Bachchan,Abhishek Bachchan,Sachin Tendulkar,IPL 8 bash,Sachin Tendulkar bash,Mumbai Indians
Aishwarya Rai and Abhishek attend Ambani's bash for 'Mumbai Indians' Victory Credit: Varinder Chawla
2 of 7 Aishwarya Rai and Abhishek attend Ambani's bash for 'Mumbai Indians Victory,Aishwarya Rai Bachchan,Abhishek Bachchan,Sachin Tendulkar,IPL 8 bash,Sachin Tendulkar bash,Mumbai Indians
Aishwarya Rai and Abhishek Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 7 Aishwarya Rai and Abhishek attend Ambani's bash for 'Mumbai Indians Victory,Aishwarya Rai Bachchan,Abhishek Bachchan,Sachin Tendulkar,IPL 8 bash,Sachin Tendulkar bash,Mumbai Indians
Actress Aishwarya Rai and Abhishek attend Ambani's bash for 'Mumbai Indians' Victory Credit: Varinder Chawla
4 of 7 Aishwarya Rai and Abhishek attend Ambani's bash for 'Mumbai Indians Victory,Aishwarya Rai Bachchan,Abhishek Bachchan,Sachin Tendulkar,IPL 8 bash,Sachin Tendulkar bash,Mumbai Indians
Aishwarya Rai and Abhishek attend Ambani's bash for 'Mumbai Indians' Victory Credit: Varinder Chawla
5 of 7 Aishwarya Rai and Abhishek attend Ambani's bash for 'Mumbai Indians Victory,Aishwarya Rai Bachchan,Abhishek Bachchan,Sachin Tendulkar,IPL 8 bash,Sachin Tendulkar bash,Mumbai Indians
Aishwarya Rai and Abhishek attend Ambani's bash for 'Mumbai Indians' Victory Credit: Varinder Chawla
6 of 7 Aishwarya Rai and Abhishek attend Ambani's bash for 'Mumbai Indians Victory,Aishwarya Rai Bachchan,Abhishek Bachchan,Sachin Tendulkar,IPL 8 bash,Sachin Tendulkar bash,Mumbai Indians
Aishwarya Rai and Abhishek attend Ambani's bash for 'Mumbai Indians' Victory Credit: Varinder Chawla
7 of 7 Aishwarya Rai and Abhishek attend Ambani's bash for 'Mumbai Indians Victory,Aishwarya Rai Bachchan,Abhishek Bachchan,Sachin Tendulkar,IPL 8 bash,Sachin Tendulkar bash,Mumbai Indians
Aishwarya Rai attend Ambani's bash for 'Mumbai Indians' Victory Credit: Varinder Chawla