November 30, 2016 01:19 IST

Virat Kohli, Parthiv Patel, Ajinkya Rahane at Yuvraj Singh-Hazel Keech's 'Cocktail' celebration pictures

1 of 10 Yuvraj Singh-Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration,Virat Kohli,Parthiv Patel,Mohammed Shami,Ajinkya Rahane,Ishant Sharma,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration pics,Yuvraj Singh and Hazel Kee
Virat Kohli, Parthiv Patel, Mohammed Shami, Ajinkya Rahane and Ishant Sharma at Yuvraj Singh-Hazel Keech's 'Cocktail' celebration.
2 of 10 Yuvraj Singh-Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration,Virat Kohli,Parthiv Patel,Mohammed Shami,Ajinkya Rahane,Ishant Sharma,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration pics,Yuvraj Singh and Hazel Kee
Virat Kohli, Parthiv Patel, Mohammed Shami, Ajinkya Rahane and Ishant Sharma at Yuvraj Singh-Hazel Keech's 'Cocktail' celebration.
3 of 10 Yuvraj Singh-Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration,Virat Kohli,Parthiv Patel,Mohammed Shami,Ajinkya Rahane,Ishant Sharma,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration pics,Yuvraj Singh and Hazel Kee
Virat Kohli, Parthiv Patel, Mohammed Shami, Ajinkya Rahane and Ishant Sharma at Yuvraj Singh-Hazel Keech's 'Cocktail' celebration.
4 of 10 Yuvraj Singh-Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration,Virat Kohli,Parthiv Patel,Mohammed Shami,Ajinkya Rahane,Ishant Sharma,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration pics,Yuvraj Singh and Hazel Kee
Virat Kohli, Parthiv Patel, Mohammed Shami, Ajinkya Rahane and Ishant Sharma at Yuvraj Singh-Hazel Keech's 'Cocktail' celebration.
5 of 10 Yuvraj Singh-Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration,Virat Kohli,Parthiv Patel,Mohammed Shami,Ajinkya Rahane,Ishant Sharma,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration pics,Yuvraj Singh and Hazel Kee
Virat Kohli, Parthiv Patel, Mohammed Shami, Ajinkya Rahane and Ishant Sharma at Yuvraj Singh-Hazel Keech's 'Cocktail' celebration.
6 of 10 Yuvraj Singh-Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration,Virat Kohli,Parthiv Patel,Mohammed Shami,Ajinkya Rahane,Ishant Sharma,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration pics,Yuvraj Singh and Hazel Kee
Virat Kohli, Parthiv Patel, Mohammed Shami, Ajinkya Rahane and Ishant Sharma at Yuvraj Singh-Hazel Keech's 'Cocktail' celebration.
7 of 10 Yuvraj Singh-Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration,Virat Kohli,Parthiv Patel,Mohammed Shami,Ajinkya Rahane,Ishant Sharma,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration pics,Yuvraj Singh and Hazel Kee
Virat Kohli, Parthiv Patel, Mohammed Shami, Ajinkya Rahane and Ishant Sharma at Yuvraj Singh-Hazel Keech's 'Cocktail' celebration.
8 of 10 Yuvraj Singh-Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration,Virat Kohli,Parthiv Patel,Mohammed Shami,Ajinkya Rahane,Ishant Sharma,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration pics,Yuvraj Singh and Hazel Kee
Virat Kohli, Parthiv Patel, Mohammed Shami, Ajinkya Rahane and Ishant Sharma at Yuvraj Singh-Hazel Keech's 'Cocktail' celebration.
9 of 10 Yuvraj Singh-Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration,Virat Kohli,Parthiv Patel,Mohammed Shami,Ajinkya Rahane,Ishant Sharma,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration pics,Yuvraj Singh and Hazel Kee
Virat Kohli, Parthiv Patel, Mohammed Shami, Ajinkya Rahane and Ishant Sharma at Yuvraj Singh-Hazel Keech's 'Cocktail' celebration.
10 of 10 Yuvraj Singh-Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration,Virat Kohli,Parthiv Patel,Mohammed Shami,Ajinkya Rahane,Ishant Sharma,Yuvraj Singh and Hazel Keech Cocktail celebration pics,Yuvraj Singh and Hazel Kee
Virat Kohli, Parthiv Patel, Mohammed Shami, Ajinkya Rahane and Ishant Sharma at Yuvraj Singh-Hazel Keech's 'Cocktail' celebration.