1 of 5 Virat Kohli-Anushka Sharma,Virat Kohli,Anushka Sharma,Virat Kohli and Anushka Sharma,Virat Kohli and Anushka Sharma New Year celebrations,Virat Kohli and Anushka Sharma South Africa,Virat Kohli and Anushka Sharma in South Africa
Newlywed Virat Kohli and Anushka Sharma head to South Africa for New Year celebrations. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Virat Kohli-Anushka Sharma,Virat Kohli,Anushka Sharma,Virat Kohli and Anushka Sharma,Virat Kohli and Anushka Sharma New Year celebrations,Virat Kohli and Anushka Sharma South Africa,Virat Kohli and Anushka Sharma in South Africa
Anushka Sharma off to South Africa with Virat Kohli to Ring in 2018. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 5 Virat Kohli-Anushka Sharma,Virat Kohli,Anushka Sharma,Virat Kohli and Anushka Sharma,Virat Kohli and Anushka Sharma New Year celebrations,Virat Kohli and Anushka Sharma South Africa,Virat Kohli and Anushka Sharma in South Africa
Mumbai Reception done, Anushka Sharma and Virat Kohli's South Africa Tour Begins. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Virat Kohli-Anushka Sharma,Virat Kohli,Anushka Sharma,Virat Kohli and Anushka Sharma,Virat Kohli and Anushka Sharma New Year celebrations,Virat Kohli and Anushka Sharma South Africa,Virat Kohli and Anushka Sharma in South Africa
Anushka Sharma and Virat Kohli leave for South Africa for New Year. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Virat Kohli-Anushka Sharma,Virat Kohli,Anushka Sharma,Virat Kohli and Anushka Sharma,Virat Kohli and Anushka Sharma New Year celebrations,Virat Kohli and Anushka Sharma South Africa,Virat Kohli and Anushka Sharma in South Africa
Happy Couple Anushka Sharma and Virat Kohli leave for South Africa for New Year. Credit: Varinder Chawla