January 30, 2017 13:25 IST

Suriya, Hari, Soori at Singam 3 (S3, C3, Si3) press meet

1 of 5 Suriya,Hari,Soori,S3,C3,Si3,Singam 3,Singam 3 press meet,Singam 3 press meet pics,Singam 3 press meet images,Singam 3 press meet photos,Singam 3 press meet stills,Singam 3 press meet pictures
Tamil movie Singam 3 (S3, C3, Si3) press meet event held at Chennai. Celebs like Suriya, Hari, Soori, Harris Jayaraj, Priyan, KE Gnanavel Raja, Rajasekar Pandian, Viveka, Kanal Kannan and others graced the event.
2 of 5 Suriya,Hari,Soori,S3,C3,Si3,Singam 3,Singam 3 press meet,Singam 3 press meet pics,Singam 3 press meet images,Singam 3 press meet photos,Singam 3 press meet stills,Singam 3 press meet pictures
Tamil movie Singam 3 (S3, C3, Si3) press meet event held at Chennai. Celebs like Suriya, Hari, Soori, Harris Jayaraj, Priyan, KE Gnanavel Raja, Rajasekar Pandian, Viveka, Kanal Kannan and others graced the event.
3 of 5 Suriya,Hari,Soori,S3,C3,Si3,Singam 3,Singam 3 press meet,Singam 3 press meet pics,Singam 3 press meet images,Singam 3 press meet photos,Singam 3 press meet stills,Singam 3 press meet pictures
Tamil movie Singam 3 (S3, C3, Si3) press meet event held at Chennai. Celebs like Suriya, Hari, Soori, Harris Jayaraj, Priyan, KE Gnanavel Raja, Rajasekar Pandian, Viveka, Kanal Kannan and others graced the event.
4 of 5 Suriya,Hari,Soori,S3,C3,Si3,Singam 3,Singam 3 press meet,Singam 3 press meet pics,Singam 3 press meet images,Singam 3 press meet photos,Singam 3 press meet stills,Singam 3 press meet pictures
Tamil movie Singam 3 (S3, C3, Si3) press meet event held at Chennai. Celebs like Suriya, Hari, Soori, Harris Jayaraj, Priyan, KE Gnanavel Raja, Rajasekar Pandian, Viveka, Kanal Kannan and others graced the event.
5 of 5 Suriya,Hari,Soori,S3,C3,Si3,Singam 3,Singam 3 press meet,Singam 3 press meet pics,Singam 3 press meet images,Singam 3 press meet photos,Singam 3 press meet stills,Singam 3 press meet pictures
Tamil movie Singam 3 (S3, C3, Si3) press meet event held at Chennai. Celebs like Suriya, Hari, Soori, Harris Jayaraj, Priyan, KE Gnanavel Raja, Rajasekar Pandian, Viveka, Kanal Kannan and others graced the event.