September 7, 2016 10:45 IST

Sohail Khan, Arpita Khan, Amy Jackson and others at Salman Khan's Ganesha Visarjan

1 of 6 Salman Khan,Salman Khan Ganesha Visarjan,Alvira Agnihotri,Arpita Khan,Sohail Khan,Daisy Shah,Nawazuddin Siddiqui,Amy Jackson,Helen,Salim Khan,Atul Agnihotri,Elli Avram,Jas Arora,Sophie Choudry,Anusha Dandekar,Karan Kundra
Celebs like Alvira Agnihotri, Arpita Khan, Sohail Khan, Daisy Shah, Nawazuddin Siddiqui, Amy Jackson, Helen, Salim Khan, Atul Agnihotri, Elli Avram, Jas Arora, Sophie Choudry, Anusha Dandekar, Karan Kundra, Kaykasshan Patel and others at Salman Khan's Ganesha Visarjan. Credit: Varinder Chawla
2 of 6 Salman Khan,Salman Khan Ganesha Visarjan,Alvira Agnihotri,Arpita Khan,Sohail Khan,Daisy Shah,Nawazuddin Siddiqui,Amy Jackson,Helen,Salim Khan,Atul Agnihotri,Elli Avram,Jas Arora,Sophie Choudry,Anusha Dandekar,Karan Kundra
Celebs like Alvira Agnihotri, Arpita Khan, Sohail Khan, Daisy Shah, Nawazuddin Siddiqui, Amy Jackson, Helen, Salim Khan, Atul Agnihotri, Elli Avram, Jas Arora, Sophie Choudry, Anusha Dandekar, Karan Kundra, Kaykasshan Patel and others at Salman Khan's Ganesha Visarjan. Credit: Varinder Chawla
3 of 6 Salman Khan,Salman Khan Ganesha Visarjan,Alvira Agnihotri,Arpita Khan,Sohail Khan,Daisy Shah,Nawazuddin Siddiqui,Amy Jackson,Helen,Salim Khan,Atul Agnihotri,Elli Avram,Jas Arora,Sophie Choudry,Anusha Dandekar,Karan Kundra
Celebs like Alvira Agnihotri, Arpita Khan, Sohail Khan, Daisy Shah, Nawazuddin Siddiqui, Amy Jackson, Helen, Salim Khan, Atul Agnihotri, Elli Avram, Jas Arora, Sophie Choudry, Anusha Dandekar, Karan Kundra, Kaykasshan Patel and others at Salman Khan's Ganesha Visarjan. Credit: Varinder Chawla
4 of 6 Salman Khan,Salman Khan Ganesha Visarjan,Alvira Agnihotri,Arpita Khan,Sohail Khan,Daisy Shah,Nawazuddin Siddiqui,Amy Jackson,Helen,Salim Khan,Atul Agnihotri,Elli Avram,Jas Arora,Sophie Choudry,Anusha Dandekar,Karan Kundra
Celebs like Alvira Agnihotri, Arpita Khan, Sohail Khan, Daisy Shah, Nawazuddin Siddiqui, Amy Jackson, Helen, Salim Khan, Atul Agnihotri, Elli Avram, Jas Arora, Sophie Choudry, Anusha Dandekar, Karan Kundra, Kaykasshan Patel and others at Salman Khan's Ganesha Visarjan. Credit: Varinder Chawla
5 of 6 Salman Khan,Salman Khan Ganesha Visarjan,Alvira Agnihotri,Arpita Khan,Sohail Khan,Daisy Shah,Nawazuddin Siddiqui,Amy Jackson,Helen,Salim Khan,Atul Agnihotri,Elli Avram,Jas Arora,Sophie Choudry,Anusha Dandekar,Karan Kundra
Celebs like Alvira Agnihotri, Arpita Khan, Sohail Khan, Daisy Shah, Nawazuddin Siddiqui, Amy Jackson, Helen, Salim Khan, Atul Agnihotri, Elli Avram, Jas Arora, Sophie Choudry, Anusha Dandekar, Karan Kundra, Kaykasshan Patel and others at Salman Khan's Ganesha Visarjan. Credit: Varinder Chawla
6 of 6 Salman Khan,Salman Khan Ganesha Visarjan,Alvira Agnihotri,Arpita Khan,Sohail Khan,Daisy Shah,Nawazuddin Siddiqui,Amy Jackson,Helen,Salim Khan,Atul Agnihotri,Elli Avram,Jas Arora,Sophie Choudry,Anusha Dandekar,Karan Kundra
Celebs like Alvira Agnihotri, Arpita Khan, Sohail Khan, Daisy Shah, Nawazuddin Siddiqui, Amy Jackson, Helen, Salim Khan, Atul Agnihotri, Elli Avram, Jas Arora, Sophie Choudry, Anusha Dandekar, Karan Kundra, Kaykasshan Patel and others at Salman Khan's Ganesha Visarjan. Credit: Varinder Chawla