September 7, 2016 14:12 IST

Shilpa Shetty dancing crazily at Ganpati Visarjan

1 of 6 Shilpa Shetty,Shilpa Shetty's Ganpati Visarjan,Ganpati Visarjan,Shilpa Shetty dance,raj kundra shilpa shetty,raj Kundra,Shilpa Shetty celebrates Ganesha festival,Shilpa Shetty pics,Shilpa Shetty images,Shilpa Shetty photos,Shilpa Shetty stills,Shilpa
Bollywood actress Shilpa Shetty dancing crazily at Ganpati Visarjan. Credit: Varinder Chawla
2 of 6 Shilpa Shetty,Shilpa Shetty's Ganpati Visarjan,Ganpati Visarjan,Shilpa Shetty dance,raj kundra shilpa shetty,raj Kundra,Shilpa Shetty celebrates Ganesha festival,Shilpa Shetty pics,Shilpa Shetty images,Shilpa Shetty photos,Shilpa Shetty stills,Shilpa
Bollywood actress Shilpa Shetty dancing crazily at Ganpati Visarjan. Credit: Varinder Chawla
3 of 6 Shilpa Shetty,Shilpa Shetty's Ganpati Visarjan,Ganpati Visarjan,Shilpa Shetty dance,raj kundra shilpa shetty,raj Kundra,Shilpa Shetty celebrates Ganesha festival,Shilpa Shetty pics,Shilpa Shetty images,Shilpa Shetty photos,Shilpa Shetty stills,Shilpa
Bollywood actress Shilpa Shetty dancing crazily at Ganpati Visarjan. Credit: Varinder Chawla
4 of 6 Shilpa Shetty,Shilpa Shetty's Ganpati Visarjan,Ganpati Visarjan,Shilpa Shetty dance,raj kundra shilpa shetty,raj Kundra,Shilpa Shetty celebrates Ganesha festival,Shilpa Shetty pics,Shilpa Shetty images,Shilpa Shetty photos,Shilpa Shetty stills,Shilpa
Bollywood actress Shilpa Shetty dancing crazily at Ganpati Visarjan. Credit: Varinder Chawla
5 of 6 Shilpa Shetty,Shilpa Shetty's Ganpati Visarjan,Ganpati Visarjan,Shilpa Shetty dance,raj kundra shilpa shetty,raj Kundra,Shilpa Shetty celebrates Ganesha festival,Shilpa Shetty pics,Shilpa Shetty images,Shilpa Shetty photos,Shilpa Shetty stills,Shilpa
Bollywood actress Shilpa Shetty dancing crazily at Ganpati Visarjan. Credit: Varinder Chawla
6 of 6 Shilpa Shetty,Shilpa Shetty's Ganpati Visarjan,Ganpati Visarjan,Shilpa Shetty dance,raj kundra shilpa shetty,raj Kundra,Shilpa Shetty celebrates Ganesha festival,Shilpa Shetty pics,Shilpa Shetty images,Shilpa Shetty photos,Shilpa Shetty stills,Shilpa
Bollywood actress Shilpa Shetty dancing crazily at Ganpati Visarjan. Credit: Varinder Chawla