November 9, 2017 12:34 IST

Shah Rukh Khan's family snapped leaving to catch a charter flight

1 of 5 Shah Rukh Khan,SRK,AbRam Khan,Gauri Khan,Suhana Khan
Shah Rukh Khan, AbRam Khan Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Shah Rukh Khan,SRK,AbRam Khan,Gauri Khan,Suhana Khan
Shah Rukh Khan with his son AbRam Khan. Credit: Varinder Chawla
3 of 5 Shah Rukh Khan,SRK,AbRam Khan,Gauri Khan,Suhana Khan
Suhana Khan. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Shah Rukh Khan,SRK,AbRam Khan,Gauri Khan,Suhana Khan
Shah Rukh Khan and Suhana Khan. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Shah Rukh Khan,SRK,AbRam Khan,Gauri Khan,Suhana Khan
Gauri Khan and Suhana Khan. Credit: Varinder Chawla