1 of 5 Shah Rukh Khan,Sunny Leone,Vidya Balan,Dabboo Ratnani calendar launch,Dabboo Ratnani calendar,Dabboo Ratnani calendar launch 2017,Dabboo Ratnani calendar 2017,Shah Rukh Khan at Dabboo Ratnani calendar launch,Sunny Leone at Dabboo Ratnani calendar launch,V
Bollywood actor Shah Rukh Khan poses with their pics at Dabboo Ratnani calendar launch Credit: Varinder chawla
2 of 5 Shah Rukh Khan,Sunny Leone,Vidya Balan,Dabboo Ratnani calendar launch,Dabboo Ratnani calendar,Dabboo Ratnani calendar launch 2017,Dabboo Ratnani calendar 2017,Shah Rukh Khan at Dabboo Ratnani calendar launch,Sunny Leone at Dabboo Ratnani calendar launch,V
Bollywood actress Sunny Leone poses with their pics at Dabboo Ratnani calendar launch Credit: Varinder chawla
Advertisement1
3 of 5 Shah Rukh Khan,Sunny Leone,Vidya Balan,Dabboo Ratnani calendar launch,Dabboo Ratnani calendar,Dabboo Ratnani calendar launch 2017,Dabboo Ratnani calendar 2017,Shah Rukh Khan at Dabboo Ratnani calendar launch,Sunny Leone at Dabboo Ratnani calendar launch,V
Bollywood actress Vidya Balan poses with their pics at Dabboo Ratnani calendar launch Credit: Varinder chawla
4 of 5 Shah Rukh Khan,Sunny Leone,Vidya Balan,Dabboo Ratnani calendar launch,Dabboo Ratnani calendar,Dabboo Ratnani calendar launch 2017,Dabboo Ratnani calendar 2017,Shah Rukh Khan at Dabboo Ratnani calendar launch,Sunny Leone at Dabboo Ratnani calendar launch,V
Bollywood celebs like Shah Rukh Khan, Sunny Leone, Vidya Balan pose with their pics at Dabboo Ratnani calendar launch. Credit: Varinder chawla
5 of 5 Shah Rukh Khan,Sunny Leone,Vidya Balan,Dabboo Ratnani calendar launch,Dabboo Ratnani calendar,Dabboo Ratnani calendar launch 2017,Dabboo Ratnani calendar 2017,Shah Rukh Khan at Dabboo Ratnani calendar launch,Sunny Leone at Dabboo Ratnani calendar launch,V
Bollywood celebs like Shah Rukh Khan, Sunny Leone, Vidya Balan pose with their pics at Dabboo Ratnani calendar launch. Credit: Varinder chawla