1 of 5 Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan at recording studio,SRK at recording studio,Shah Rukh Khan pics,Shah Rukh Khan images,Shah Rukh Khan stills,Shah Rukh Khan pictures,Shah Rukh Khan phoots
Actor Shah Rukh Khan spotted at recording studio Bandra. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan at recording studio,SRK at recording studio,Shah Rukh Khan pics,Shah Rukh Khan images,Shah Rukh Khan stills,Shah Rukh Khan pictures,Shah Rukh Khan phoots
Bollywood actor Shah Rukh Khan spotted at recording studio Bandra. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 5 Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan at recording studio,SRK at recording studio,Shah Rukh Khan pics,Shah Rukh Khan images,Shah Rukh Khan stills,Shah Rukh Khan pictures,Shah Rukh Khan phoots
Bollywood film actor Shah Rukh Khan spotted at recording studio Bandra. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan at recording studio,SRK at recording studio,Shah Rukh Khan pics,Shah Rukh Khan images,Shah Rukh Khan stills,Shah Rukh Khan pictures,Shah Rukh Khan phoots
Bollywood actor Shah Rukh Khan spotted at recording studio Bandra, Mumbai. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan at recording studio,SRK at recording studio,Shah Rukh Khan pics,Shah Rukh Khan images,Shah Rukh Khan stills,Shah Rukh Khan pictures,Shah Rukh Khan phoots
Bollywood actor Shah Rukh Khan spotted at recording studio Bandra, Mumbai on 9th August 2017. Credit: Varinder Chawla