February 29, 2016 22:15 IST

Shah Rukh Khan, Honey Singh, Jackie Shroff, Madhavan Meet Sanjay Dutt at his residence

1 of 5 Shah Rukh Khan,Honey Singh,Jackie Shroff,Madhavan,Sanjay Dutt,Shah Rukh Khan meet Sanjay Dutt,Shah Rukh Khan meets Sanjay Dutt,SRK meet Sanjay Dutt
Photos of Shah Rukh Khan, Honey Singh, Jackie Shroff, Madhavan Meet Sanjay Dutt at his residence. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Shah Rukh Khan,Honey Singh,Jackie Shroff,Madhavan,Sanjay Dutt,Shah Rukh Khan meet Sanjay Dutt,Shah Rukh Khan meets Sanjay Dutt,SRK meet Sanjay Dutt
Photos of Shah Rukh Khan, Honey Singh, Jackie Shroff, Madhavan Meet Sanjay Dutt at his residence. Credit: Varinder Chawla
3 of 5 Shah Rukh Khan,Honey Singh,Jackie Shroff,Madhavan,Sanjay Dutt,Shah Rukh Khan meet Sanjay Dutt,Shah Rukh Khan meets Sanjay Dutt,SRK meet Sanjay Dutt
Photos of Shah Rukh Khan, Honey Singh, Jackie Shroff, Madhavan Meet Sanjay Dutt at his residence. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Shah Rukh Khan,Honey Singh,Jackie Shroff,Madhavan,Sanjay Dutt,Shah Rukh Khan meet Sanjay Dutt,Shah Rukh Khan meets Sanjay Dutt,SRK meet Sanjay Dutt
Photos of Shah Rukh Khan, Honey Singh, Jackie Shroff, Madhavan Meet Sanjay Dutt at his residence. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Shah Rukh Khan,Honey Singh,Jackie Shroff,Madhavan,Sanjay Dutt,Shah Rukh Khan meet Sanjay Dutt,Shah Rukh Khan meets Sanjay Dutt,SRK meet Sanjay Dutt
Photos of Shah Rukh Khan, Honey Singh, Jackie Shroff, Madhavan Meet Sanjay Dutt at his residence. Credit: Varinder Chawla