February 18, 2016 10:52 IST

Shah Rukh Khan at 'Fan' Anthem Launch Press Conference

1 of 5 Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan,Fan,Fan Anthem,Fan Anthem launch,Fan Anthem Press Conference,Shah Rukh Khan at Press Conference,SRK,actor Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan new pics,Shah Rukh Khan new images,Shah Rukh Khan new stills
Photos of Bollywood actor Shah Rukh Khan at 'Fan' Anthem Launch Press Conference Credit: IANS
2 of 5 Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan,Fan,Fan Anthem,Fan Anthem launch,Fan Anthem Press Conference,Shah Rukh Khan at Press Conference,SRK,actor Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan new pics,Shah Rukh Khan new images,Shah Rukh Khan new stills
Photos of Bollywood actor Shah Rukh Khan at 'Fan' Anthem Launch Press Conference Credit: IANS
3 of 5 Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan,Fan,Fan Anthem,Fan Anthem launch,Fan Anthem Press Conference,Shah Rukh Khan at Press Conference,SRK,actor Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan new pics,Shah Rukh Khan new images,Shah Rukh Khan new stills
Photos of Bollywood actor Shah Rukh Khan at 'Fan' Anthem Launch Press Conference Credit: IANS
4 of 5 Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan,Fan,Fan Anthem,Fan Anthem launch,Fan Anthem Press Conference,Shah Rukh Khan at Press Conference,SRK,actor Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan new pics,Shah Rukh Khan new images,Shah Rukh Khan new stills
Photos of Bollywood actor Shah Rukh Khan at 'Fan' Anthem Launch Press Conference Credit: IANS
5 of 5 Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan,Fan,Fan Anthem,Fan Anthem launch,Fan Anthem Press Conference,Shah Rukh Khan at Press Conference,SRK,actor Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan new pics,Shah Rukh Khan new images,Shah Rukh Khan new stills
Photos of Bollywood actor Shah Rukh Khan at 'Fan' Anthem Launch Press Conference Credit: IANS