1 of 5 Shah Rukh Khan and Anushka Sharma,Shah Rukh Khan,Anushka Sharma,Abram Khan,SRK
Bollywood actor Shah Rukh Khan and Anushka Sharma spotted at airport along with Abram Khan. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Shah Rukh Khan and Anushka Sharma,Shah Rukh Khan,Anushka Sharma,Abram Khan,SRK
Actor Shah Rukh Khan and Anushka Sharma spotted at airport along with Abram Khan in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 5 Shah Rukh Khan and Anushka Sharma,Shah Rukh Khan,Anushka Sharma,Abram Khan,SRK
Bollywood actor Shah Rukh Khan and Anushka Sharma spotted at airport along with Abram Khan in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Shah Rukh Khan and Anushka Sharma,Shah Rukh Khan,Anushka Sharma,Abram Khan,SRK
Shah Rukh Khan with Anushka Sharma and Abram at Mumbai airport. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Shah Rukh Khan and Anushka Sharma,Shah Rukh Khan,Anushka Sharma,Abram Khan,SRK
Bollywood actor Shah Rukh Khan with Anushka Sharma and Abram at Mumbai airport. Credit: Varinder Chawla