November 12, 2016 11:37 IST

Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai, Sanjay Dutt, Kajol, Radhika Apte spotted at Mumbai Airport

1 of 5 Shah Rukh Khan,Aishwarya Rai,Sanjay Dutt,Kajol,Radhika Apte,Shah Rukh Khan at Mumbai Airport,Aishwarya Rai at Mumbai Airport,Sanjay Dutt at Mumbai Airport,Radhika Apte at Mumbai Airport,Kajol at Mumbai Airport
Shah Rukh Khan spotted at Mumbai Airport. Credit: Varinder chawla
2 of 5 Shah Rukh Khan,Aishwarya Rai,Sanjay Dutt,Kajol,Radhika Apte,Shah Rukh Khan at Mumbai Airport,Aishwarya Rai at Mumbai Airport,Sanjay Dutt at Mumbai Airport,Radhika Apte at Mumbai Airport,Kajol at Mumbai Airport
Aishwarya Rai spotted at Mumbai Airport. Credit: Varinder chawla
3 of 5 Shah Rukh Khan,Aishwarya Rai,Sanjay Dutt,Kajol,Radhika Apte,Shah Rukh Khan at Mumbai Airport,Aishwarya Rai at Mumbai Airport,Sanjay Dutt at Mumbai Airport,Radhika Apte at Mumbai Airport,Kajol at Mumbai Airport
Radhika Apte spotted at Mumbai Airport. Credit: Varinder chawla
4 of 5 Shah Rukh Khan,Aishwarya Rai,Sanjay Dutt,Kajol,Radhika Apte,Shah Rukh Khan at Mumbai Airport,Aishwarya Rai at Mumbai Airport,Sanjay Dutt at Mumbai Airport,Radhika Apte at Mumbai Airport,Kajol at Mumbai Airport
Sanjay Dutt spotted at Mumbai Airport. Credit: Varinder chawla
5 of 5 Shah Rukh Khan,Aishwarya Rai,Sanjay Dutt,Kajol,Radhika Apte,Shah Rukh Khan at Mumbai Airport,Aishwarya Rai at Mumbai Airport,Sanjay Dutt at Mumbai Airport,Radhika Apte at Mumbai Airport,Kajol at Mumbai Airport
Kajol spotted at Mumbai Airport. Credit: Varinder chawla