August 22, 2016 17:44 IST

Samantha, Dhansika, Hansika Motwani, Raai Laxmi at Chepauk Super Gillies team launch

1 of 6 Chepauk Super Gillies,Chepauk Super Gillies team launch,Samantha,Dhansika,Hansika Motwani,Raai Laxmi,Vedhika,Meena,Aishwarya,Khushbu Sundar,Bhagyaraj,Chepauk Super Gillies team launch pics,Chepauk Super Gillies team launch images,Chepauk Super Gillies tea
Celebs like Samantha, R. Sarathkumar, Raai Laxmi, Dhansika, Hansika Motwani, Vedhika, Meena, Aishwarya, Khushbu Sundar, Bhagyaraj, Poornima Bhagyaraj, Jayam Ravi, Janani Iyer, Vikram Prabhu, Prabhu, Nasser, Suja Varunee, former Cricket player Zaheer Khan, Azharuddin, Ashish Nehra and others graced at Chepauk Super Gillies team launch.
2 of 6 Chepauk Super Gillies,Chepauk Super Gillies team launch,Samantha,Dhansika,Hansika Motwani,Raai Laxmi,Vedhika,Meena,Aishwarya,Khushbu Sundar,Bhagyaraj,Chepauk Super Gillies team launch pics,Chepauk Super Gillies team launch images,Chepauk Super Gillies tea
Celebs like Samantha, R. Sarathkumar, Raai Laxmi, Dhansika, Hansika Motwani, Vedhika, Meena, Aishwarya, Khushbu Sundar, Bhagyaraj, Poornima Bhagyaraj, Jayam Ravi, Janani Iyer, Vikram Prabhu, Prabhu, Nasser, Suja Varunee, former Cricket player Zaheer Khan, Azharuddin, Ashish Nehra and others graced at Chepauk Super Gillies team launch.
3 of 6 Chepauk Super Gillies,Chepauk Super Gillies team launch,Samantha,Dhansika,Hansika Motwani,Raai Laxmi,Vedhika,Meena,Aishwarya,Khushbu Sundar,Bhagyaraj,Chepauk Super Gillies team launch pics,Chepauk Super Gillies team launch images,Chepauk Super Gillies tea
Celebs like Samantha, R. Sarathkumar, Raai Laxmi, Dhansika, Hansika Motwani, Vedhika, Meena, Aishwarya, Khushbu Sundar, Bhagyaraj, Poornima Bhagyaraj, Jayam Ravi, Janani Iyer, Vikram Prabhu, Prabhu, Nasser, Suja Varunee, former Cricket player Zaheer Khan, Azharuddin, Ashish Nehra and others graced at Chepauk Super Gillies team launch.
4 of 6 Chepauk Super Gillies,Chepauk Super Gillies team launch,Samantha,Dhansika,Hansika Motwani,Raai Laxmi,Vedhika,Meena,Aishwarya,Khushbu Sundar,Bhagyaraj,Chepauk Super Gillies team launch pics,Chepauk Super Gillies team launch images,Chepauk Super Gillies tea
Celebs like Samantha, R. Sarathkumar, Raai Laxmi, Dhansika, Hansika Motwani, Vedhika, Meena, Aishwarya, Khushbu Sundar, Bhagyaraj, Poornima Bhagyaraj, Jayam Ravi, Janani Iyer, Vikram Prabhu, Prabhu, Nasser, Suja Varunee, former Cricket player Zaheer Khan, Azharuddin, Ashish Nehra and others graced at Chepauk Super Gillies team launch.
5 of 6 Chepauk Super Gillies,Chepauk Super Gillies team launch,Samantha,Dhansika,Hansika Motwani,Raai Laxmi,Vedhika,Meena,Aishwarya,Khushbu Sundar,Bhagyaraj,Chepauk Super Gillies team launch pics,Chepauk Super Gillies team launch images,Chepauk Super Gillies tea
Celebs like Samantha, R. Sarathkumar, Raai Laxmi, Dhansika, Hansika Motwani, Vedhika, Meena, Aishwarya, Khushbu Sundar, Bhagyaraj, Poornima Bhagyaraj, Jayam Ravi, Janani Iyer, Vikram Prabhu, Prabhu, Nasser, Suja Varunee, former Cricket player Zaheer Khan, Azharuddin, Ashish Nehra and others graced at Chepauk Super Gillies team launch.
6 of 6 Chepauk Super Gillies,Chepauk Super Gillies team launch,Samantha,Dhansika,Hansika Motwani,Raai Laxmi,Vedhika,Meena,Aishwarya,Khushbu Sundar,Bhagyaraj,Chepauk Super Gillies team launch pics,Chepauk Super Gillies team launch images,Chepauk Super Gillies tea
Celebs like Samantha, R. Sarathkumar, Raai Laxmi, Dhansika, Hansika Motwani, Vedhika, Meena, Aishwarya, Khushbu Sundar, Bhagyaraj, Poornima Bhagyaraj, Jayam Ravi, Janani Iyer, Vikram Prabhu, Prabhu, Nasser, Suja Varunee, former Cricket player Zaheer Khan, Azharuddin, Ashish Nehra and others graced at Chepauk Super Gillies team launch.