November 7, 2015 11:24 IST

Salman Khan's Prem Ratan Dhan Payo trailer poster

1 of 3 Salman Khan,Prem Ratan Dhan Payo,Prem Ratan Dhan Payo logo,Prem Ratan Dhan title Payo,Prem Ratan Dhan Payo movie stills,Prem Ratan Dhan Payo movie pics,Prem Ratan Dhan Payo movie images,Prem Ratan Dhan Payo movie photos,Prem Ratan Dhan Payo movie pictures
Salman Khan unveils logo of 'Prem Ratan Dhan Payo'
2 of 3 Salman Khan,Prem Ratan Dhan Payo,Prem Ratan Dhan Payo logo,Prem Ratan Dhan title Payo,Prem Ratan Dhan Payo movie stills,Prem Ratan Dhan Payo movie pics,Prem Ratan Dhan Payo movie images,Prem Ratan Dhan Payo movie photos,Prem Ratan Dhan Payo movie pictures
Salman Khan unveils logo of 'Prem Ratan Dhan Payo'
3 of 3 Salman Khan,Prem Ratan Dhan Payo,Prem Ratan Dhan Payo logo,Prem Ratan Dhan title Payo,Prem Ratan Dhan Payo movie stills,Prem Ratan Dhan Payo movie pics,Prem Ratan Dhan Payo movie images,Prem Ratan Dhan Payo movie photos,Prem Ratan Dhan Payo movie pictures
Salman Khan unveils logo of 'Prem Ratan Dhan Payo' Credit: Twitter.com/BeingSalmanKhan