1 of 5 Salman Khan,Shah Rukh Khan,Katrina Kaif,Salman Khan and Shah Rukh Khan,Arpita Khan,Arpita Khan Diwali party,Salman Khan at Diwali party,Shah Rukh Khan at Diwali party,Katrina Kaif at Diwali party
Shah Rukh Khan arrives in style at Arpita Khan’s Diwali bash! Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Salman Khan,Shah Rukh Khan,Katrina Kaif,Salman Khan and Shah Rukh Khan,Arpita Khan,Arpita Khan Diwali party,Salman Khan at Diwali party,Shah Rukh Khan at Diwali party,Katrina Kaif at Diwali party
Salman Khan spotted at Arpita Khan's Diwali party. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 5 Salman Khan,Shah Rukh Khan,Katrina Kaif,Salman Khan and Shah Rukh Khan,Arpita Khan,Arpita Khan Diwali party,Salman Khan at Diwali party,Shah Rukh Khan at Diwali party,Katrina Kaif at Diwali party
Salman Khan spotted at Arpita Khan's Diwali party. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Salman Khan,Shah Rukh Khan,Katrina Kaif,Salman Khan and Shah Rukh Khan,Arpita Khan,Arpita Khan Diwali party,Salman Khan at Diwali party,Shah Rukh Khan at Diwali party,Katrina Kaif at Diwali party
Athiya Shetty arrives in style at Arpita Khan’s Diwali bash! Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Salman Khan,Shah Rukh Khan,Katrina Kaif,Salman Khan and Shah Rukh Khan,Arpita Khan,Arpita Khan Diwali party,Salman Khan at Diwali party,Shah Rukh Khan at Diwali party,Katrina Kaif at Diwali party
Ekta Kapoor spotted at Arpita Khan's Diwali party. Credit: Varinder Chawla