January 30, 2018 12:30 IST

Rohit Shetty, Aditi Govitrikar, Gauhar Khan and Kartik Aaryan at 10th Mirchi Music Awards 2018

1 of 8 Rohit Shetty,Aditi Govitrikar,Gauhar Khan,Abhijeet Sawant,Amit Sadh,Lopamudra Raut,Kartik Aaryan,Mirchi Music Awards 2018,Mirchi Music Awards,celebs at Mirchi Music Awards
Rohit Shetty poses for photographers on his arrival at the 10th Mirchi Music Awards 2018 Credit: Varinder Chawla
2 of 8 Rohit Shetty,Aditi Govitrikar,Gauhar Khan,Abhijeet Sawant,Amit Sadh,Lopamudra Raut,Kartik Aaryan,Mirchi Music Awards 2018,Mirchi Music Awards,celebs at Mirchi Music Awards
Kartik Aaryan poses for photographers on his arrival at the 10th Mirchi Music Awards 2018 Credit: Varinder Chawla
3 of 8 Rohit Shetty,Aditi Govitrikar,Gauhar Khan,Abhijeet Sawant,Amit Sadh,Lopamudra Raut,Kartik Aaryan,Mirchi Music Awards 2018,Mirchi Music Awards,celebs at Mirchi Music Awards
Gauhar Khan poses for photographers on her arrival at the 10th Mirchi Music Awards 2018 Credit: Varinder Chawla
4 of 8 Rohit Shetty,Aditi Govitrikar,Gauhar Khan,Abhijeet Sawant,Amit Sadh,Lopamudra Raut,Kartik Aaryan,Mirchi Music Awards 2018,Mirchi Music Awards,celebs at Mirchi Music Awards
Shama Sikander poses for photographers on her arrival at the 10th Mirchi Music Awards 2018 Credit: Varinder Chawla
5 of 8 Rohit Shetty,Aditi Govitrikar,Gauhar Khan,Abhijeet Sawant,Amit Sadh,Lopamudra Raut,Kartik Aaryan,Mirchi Music Awards 2018,Mirchi Music Awards,celebs at Mirchi Music Awards
Lopamudra Raut poses for photographers on her arrival at the 10th Mirchi Music Awards 2018 Credit: Varinder Chawla
6 of 8 Rohit Shetty,Aditi Govitrikar,Gauhar Khan,Abhijeet Sawant,Amit Sadh,Lopamudra Raut,Kartik Aaryan,Mirchi Music Awards 2018,Mirchi Music Awards,celebs at Mirchi Music Awards
Amit Sadh poses for photographers on his arrival at the 10th Mirchi Music Awards 2018 Credit: Varinder Chawla
7 of 8 Rohit Shetty,Aditi Govitrikar,Gauhar Khan,Abhijeet Sawant,Amit Sadh,Lopamudra Raut,Kartik Aaryan,Mirchi Music Awards 2018,Mirchi Music Awards,celebs at Mirchi Music Awards
Aditi Govitrikar poses for photographers on her arrival at the 10th Mirchi Music Awards 2018 Credit: Varinder Chawla
8 of 8 Rohit Shetty,Aditi Govitrikar,Gauhar Khan,Abhijeet Sawant,Amit Sadh,Lopamudra Raut,Kartik Aaryan,Mirchi Music Awards 2018,Mirchi Music Awards,celebs at Mirchi Music Awards
Abhijeet Sawant poses for photographers on his arrival at the 10th Mirchi Music Awards 2018 Credit: Varinder Chawla