February 12, 2018 12:38 IST

Rajinikanth, Dhanush and Anirudh Ravichander at YG Mahendra son Harshavardhan wedding

1 of 5 Rajinikanth,Dhanush,Anirudh Ravichander,YG Mahendra,yg mahendra son marriage,yg mahendra son wedding,YG Mahendra son Harshavardhan,Harshavardhan wedding,Shwetha
Rajinikanth at YG Mahendra son Harshavardhan wedding in Chennai.
2 of 5 Rajinikanth,Dhanush,Anirudh Ravichander,YG Mahendra,yg mahendra son marriage,yg mahendra son wedding,YG Mahendra son Harshavardhan,Harshavardhan wedding,Shwetha
Dhanush at YG Mahendra son Harshavardhan wedding in Chennai.
3 of 5 Rajinikanth,Dhanush,Anirudh Ravichander,YG Mahendra,yg mahendra son marriage,yg mahendra son wedding,YG Mahendra son Harshavardhan,Harshavardhan wedding,Shwetha
Anirudh Ravichander at YG Mahendra son Harshavardhan wedding in Chennai.
4 of 5 Rajinikanth,Dhanush,Anirudh Ravichander,YG Mahendra,yg mahendra son marriage,yg mahendra son wedding,YG Mahendra son Harshavardhan,Harshavardhan wedding,Shwetha
Superstar Rajinikanth at YG Mahendra son Harshavardhan wedding in Chennai.
5 of 5 Rajinikanth,Dhanush,Anirudh Ravichander,YG Mahendra,yg mahendra son marriage,yg mahendra son wedding,YG Mahendra son Harshavardhan,Harshavardhan wedding,Shwetha
Actor Dhanush at YG Mahendra son Harshavardhan wedding in Chennai.